Učíme se v Toulcově dvoře! Aneb třetí víkendovka s YC Challenge

Jak připravit kampaň? Kterak vyjednávat? A jak pracovat s Canvou - programem na tvorbu grafických materiálů? Naučili jsme se nejen to, ale navíc si přitom užili hromadu zábavy! To vše na třetí víkendovce Young Caritas Challenge 28. - 29. května v Toulcově dvoře.

Učíme se v Toulcově dvoře! Aneb třetí víkendovka s YC Challenge

Naše třetí víkendovka se konala v Praze v Toulcově dvoře. Toto prostředí nám bylo známé již z první víkendovky, a tak jsme se sem moc těšili. Několik účastníků naší challenge skolila nemoc, a proto jsme se na místě sešly v poměrně malém počtu – pouze čtyři dívky. Krátce po příjezdu jsme se pustily do hry, při které jsme společně vymýšlely názvy pro naše projekty. Bylo to velmi zábavné, a dokonce jsme se u pobíhání z jednoho stanoviště k druhému příjemně zahřály! Následně jsme hladové vyrazily na oběd. Každé jídlo je v Toulcově dvoře velmi dobré, a vaří dokonce jídla vegetariánská, takže win-win! Během polední pauzy jsme se připravovaly na prezentování našeho projektu před mentory. Plné obav jsme se do toho pustily. Vyslechly jsme si z úst odborníků slova chvály i kritiky, opravily jsme, co se dalo, a vrhly jsme se do druhého kola prezentací. K našemu překvapení byly změny dost vidět!

Když jsme si odpočinuly a dostatečně se posilnily, čekal nás praktický kurs nazvaný „Jak vyjednávat“ s mentorem Václavem. Václav je v tomto odvětví prostě třída. Při semináři jsme se dozvěděly řadu užitečných informací. Například jak k různým lidem odlišně přistupovat, jakou použít komunikační strategii apod. Po akci následovalo osobní volno a večerka. Plné dojmů a zážitků ze sobotního dne jsme se odebraly ke spánku.

Nedělní snídaní odstartoval náš druhý a poslední den. Bylo nám spolu dobře, a tak jsme se u snídaně zapovídaly a zapomněly na čas! Po snídani nás čekal další kurs s mentorkou Luckou na téma „Připravujeme kampaň”. Nejdříve jsme si definovaly cílovou skupinu a termín, dokdy máme práci odevzdat. Skvělé na této akci bylo, že nás Lucka rozdělila do tří marketingových oddělení, z nichž každé dostalo za úkol zodpovědět několik otázek. Ty jsme následně sestavovaly do časového plánu a zjistily jsme, jaké množství úkolů, příprav a rizik zahrnuje vytvoření takové kampaně. Tímto patří Lucce velké díky za dobře a zábavně odvedenou práci! Po workshopu jsme se šly naobědvat, sbalit si věci a na chvíli si odpočinout. Jako další na řadu přišel seminář pojmenovaný „Canva v praxi“, opět vedený mentorkou Luckou.

V první části jsme si ukázaly názorné příklady, jak by dobře odvedená grafika rozhodně neměla vypadat. Lucka program opět připravila zábavnou formou, takže jsme se s chutí zapojily, dokonce se i zasmály. Následovala praktická část, kde nám byly představeny všemožné funkce a nástroje Canvy, čím se při tvorbě grafiky řídit a jaká pravidla následovat. Po ukončení workshopu jsme se s lítostí, že náš společný víkend končí, musely rozloučit. Loučily jsme se jak s našimi průvodkyněmi projektu Young Caritas Challenge Anet a Pájou, které se o nás od počátku starají jako o vlastní, tak i s mentorkou Luckou, která nás za víkend velmi obohatila. DĚKUJEME, HOLKY!

Napsala účastnice Klára Vaníková

Související články