Proběhl čtvrtý inspirační blok, tentokrát v klidu kolínského kláštera.

Začátkem června se konal inspirační blok Young Caritas, při kterém jsme navštívili město Kolín. Hlavní náplní sice nebylo objevování krás města, byť i na to jsme si našli čas, ale pilování našich komunikačních schopností.

Proběhl čtvrtý inspirační blok, tentokrát v klidu kolínského kláštera.

Celorepublikové setkání zástupců Young Caritas letos proběhlo za zdmi kolínského kláštera ve dnech 6. - 8. 6. 2022. Kromě nejsilněji zastoupené pražské sekce se do programu nazvaného inspirační blok zapojili také kolegyně z hradecké a plzeňské diecéze. Program byl veden Jolanou Dočkalovou a Václavem Šnebergerem a byl zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, především pak na metodu aktivního naslouchání, práci se zpětnou vazbou a rozvoj dovedností v oblasti facilitace. O co nudněji předchozí věta zní, o to živější a skutečně inspirující program byl. Kromě intenzivní a hluboké práci na sobě a na našich týmech jsme v klášteře našli klid a v klášterní zahradě nasáli vláhu sálající z deštěm napojené přírody. Navštívili jsme zasutou kolínskou synagogu a večer jsme na ohni opékali hermelíny a buřty. Velký dík patří především otevřeným a připraveným lektorům, ale také všem účastníkům a neméně pak kolínskému klášteru. Kombinace citlivých a otevřených lidí umožnila prožít tyto dva dny plně a přesto nezahlceně, s lehkostí a humorem a přesto hluboce. Kéž příští inspirační blok probíhá v podobném duchu a podobném naladění.

Napsala Aneta Fodorová
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz (1)

Související články