České Budějovice

Lucie Kohoutová

koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita České Budějovice

Facebook   Instagram

Mapa
Hradec Králové

Oxana Evsina 

koordinátorka Young Caritas
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Facebook

Mapa
Plzeň

Milena Sojková

projektová koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita Plzeň

Instagram    Facebok

Mapa
Praha

Petra Cmárová

koordinátorka Young Caritas
Charita Česká republika

Facebook Instagram

Mapa

Proběhl čtvrtý inspirační blok, tentokrát v klidu kolínského kláštera.

Začátkem června se konal inspirační blok Young Caritas, při kterém jsme navštívili město Kolín. Hlavní náplní sice nebylo objevování krás města, byť i na to jsme si našli čas, ale pilování našich komunikačních schopností.

Proběhl čtvrtý inspirační blok, tentokrát v klidu kolínského kláštera.

Celorepublikové setkání zástupců Young Caritas letos proběhlo za zdmi kolínského kláštera ve dnech 6. - 8. 6. 2022. Kromě nejsilněji zastoupené pražské sekce se do programu nazvaného inspirační blok zapojili také kolegyně z hradecké a plzeňské diecéze. Program byl veden Jolanou Dočkalovou a Václavem Šnebergerem a byl zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, především pak na metodu aktivního naslouchání, práci se zpětnou vazbou a rozvoj dovedností v oblasti facilitace. O co nudněji předchozí věta zní, o to živější a skutečně inspirující program byl. Kromě intenzivní a hluboké práci na sobě a na našich týmech jsme v klášteře našli klid a v klášterní zahradě nasáli vláhu sálající z deštěm napojené přírody. Navštívili jsme zasutou kolínskou synagogu a večer jsme na ohni opékali hermelíny a buřty. Velký dík patří především otevřeným a připraveným lektorům, ale také všem účastníkům a neméně pak kolínskému klášteru. Kombinace citlivých a otevřených lidí umožnila prožít tyto dva dny plně a přesto nezahlceně, s lehkostí a humorem a přesto hluboce. Kéž příští inspirační blok probíhá v podobném duchu a podobném naladění.

Napsala Aneta Fodorová

Související články