České Budějovice

Veronika Zvánovcová

koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita České Budějovice

Facebook   Instagram

Mapa
Hradec Králové

Oxana Evsina 

koordinátorka Young Caritas
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Facebook

Mapa
Plzeň

Eva Karasová

projektová koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita Plzeň

Instagram    Facebok

Mapa
Praha

Petra Špiková

koordinátorka Young Caritas
Charita Česká republika

Facebook Instagram

Mapa

„Pomoz sobě a pak pomáhej ostatním,“ vyzývají Young Caritas

Young Caritas chtějí spolu s partnery přispívat k diskusi v oblasti duševního zdraví napříč generacemi.

„Pomoz sobě a pak pomáhej ostatním,“ vyzývají Young Caritas

Každý se občas setká se smutkem. Někdy to však přichází neúměrně často a mívá to negativní dopad na celkovou kvalitu života. Lidé ale mívají problém přiznat si, že potřebují pomoc odborníků. Zároveň se často setkávají s různými stereotypy a relativizací ze stran svého okolí. Charita Česká republika se pokusí spolu s partnery o jejich odbourávání. Zároveň chce apelovat na lidi, že pokud chtějí pomáhat, musí začít u sebe.   

Na platformě Young Caritas, která pod Charitu Česká republika patří, vzniká síť partnerů napříč všemi sektory, kteří budou společnými silami otevřeně mluvit o duševním zdraví. Jejich cílem bude odbourat stereotypy a přesvědčit lidi všech generací, že vyhledat pomoc není známkou společenské méněcennosti, ale naopak zodpovědný akt, kterým pomohou sobě i okolí. 

„Charita Česká republika pomáhá lidem v České republice i v zahraničí. Je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb u nás. A naším krédem je heslo: nejprve pomoz sobě a pak můžeš pomáhat ostatním. A přesně to je myšlenka celé naší kampaně. Člověk musí nejprve vyřešit vlastní problémy, aby mohl řešit ty ostatních lidí,“ říká David Zítek, koordinátor iniciativy „Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj“, jehož součástí je i kampaň o duševním zdraví. Ta bude probíhat především na sociálních sítích, její součástí však bude také panelová diskuse s odborníky doplněná o sérii rozhovorů s lidmi, kteří mají k tomuto tématu blízko.

Iniciativa „Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj“, kterou pro letošní rok podpořila Česká rozvojová agentura, má za cíl přispívat k naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které byly přijaty na summitu OSN v roce 2015. Do toho chce zapojit především mladé lidi. Charita Česká republika se dlouhodobě zaměřuje na práci s mladými, ve kterých se snaží probouzet solidaritu i společenskou odpovědnost. Proto její sekce Globálního rozvojového vzdělávání přenesla do České republiky celoevropskou platformu Young Caritas, na které iniciativa vznikla. „Chceme mladé lidi motivovat a zároveň jim vytvářet příležitosti pro pozitivní ovlivňování svého okolí. Proto jsme v rámci iniciativy zvolili tři Cíle udržitelného rozvoje, kterým se v následujících měsících hodláme věnovat,“ říká David Zítek a dodává, že těmito cíli jsou „Klimatická opatření“, „Méně nerovností“ a „Zdraví a kvalitní život“. Právě na poslední, jehož součástí je i duševní zdraví, se zaměří Young Caritas v květnu a červnu.   


David Zítek
Projektový koordinátor
731 143 592

youngcaritas_doplnkova_vertikalniCRA_sidlo_logo_akttvorime_budoucnost-01