Karetní Hra 2030: Hrajeme o větší odpovědnost za svět kolem nás

Jak si globální rozvojové vzdělávání hraje s Cíli udržitelného rozvoje? To je možné odhalit díky Hře 2030 zaměřující se na globální souvislosti a udržitelný rozvoj.

Karetní Hra 2030: Hrajeme o větší odpovědnost za svět kolem nás

Novou karetní hru si můžete zahrát s přáteli třeba ve vlaku či v parku. Její pravidla nejsou vůbec složitá. Jak se však bude hra a samotná doba hraní vyvíjet bude na jednotlivých hráčích. On-line verze hry je koncipovaná tak, aby si ji každý mohl doma vytisknout, vystřihnout a začít hrát. Na vzniku Hry 2030 se podílely profesionálky v oboru herního designu Lucie Pozníková a Andrea Kosařová, které svou práci doplnily o originální autorské ilustrace.

V sekci globálního rozvojového vzdělávání Charity Česká republika sledujeme nejnovější trendy v neformálním vzdělávání a především to, jak přiblížit složitá a komplexní témata co nejjednodušším způsobem a povzbudit tak kritické myšlení a zvídavost.

„Máme ambici předat všem zájemcům a zájemkyním z řad vzdělavatelů ucelený nástroj, který umožní dále rozvíjet poznatky o udržitelném rozvoji a hledat odpovědi na všechny otázky, které se během hraní mohou objevovat. Hra bude proto v budoucnu doplněna o metodiku pro školy a volnočasové vzdělávání."

Programová manažerka sekce globálního rozvojového vzdělávání Šárka Zápotocká

Hru si může každý zdarma stáhnout zde!

Zábavnou formou seznamuje se 17 Cíli udržitelného rozvoje (​Sustainable Development Goals – SDGs). Ty vychází z globálního  plánu udržitelného rozvoje OSN, známého pod názvem Agenda 2030, přijatého v roce 2015 všemi členskými státy. Hra 2030 vznikla v rámci projektu Labyrint 2030, který je finančně podpořen v rámci ZRS ČR.