Pojďte s námi pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. S češtinou si vystačíte

Jak probíhá workshop pro zájemce o dobrovolnictví? 

Pojďte s námi pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. S češtinou si vystačíte
V době války je dobrovolnictví potřeba ještě více než jindy. Zvlášť když pod záštitou Charity ČR, nejstarší tuzemské dobročinné organizace, otevřeli Young Caritas Centrum pro ukrajinské uprchlíky. Zde poskytujeme paletu služeb od psychoterapie přes výuku češtiny až po volnočasové aktivity pro děti. A právě pro pomoc nejmladším z uprchlíků jsme na začátku října školily nové dobrovolníky. Znalost ukrajinštiny nepotřebovali, naopak vítaná je komunikace v češtině. 

 “Když jsem viděla, co se na Ukrajině děje, chtěla jsem pomoci, ale nevěděla jsem jak. Pak jsem na Facebooku narazila na workshop pro dobrovolníky. A tak jsem tady,“ popisuje Veronika jednu z nejčastějších motivací, která zájemce o dobrovolnictví k Young Caritas přivede. Ze sedmi účastníků druhého letošního workshopu pro potenciální dobrovolníky studuje střední školu pět, zbývající dva už jsou na univerzitě. Zatímco spodní věková hranice pro dobrovolníky je určena 15 lety, ta vrchní není nijak omezena. „Pro každého najdeme uplatnění. Senioři mohou třeba ukrajinským dětem předčítat české pohádky nebo jim pomáhat s úkoly,“ zamýšlí se koordinátorka dobrovolníků Martina. Právě ta společně s Matějem vede celý workshop. 

Naladit se na stejnou vlnu 

Už během seznamovacího kolečka vyplouvají na povrch první obavy účastníků – tou nejčastější je jazyková bariéra. „Jak si s dětmi porozumím, když já neumím ukrajinsky ani rusky, a ony zase česky,“ zaznívá opakovaně z jejich strany. Dříve, než jim odpoví dvojice koordinátorů, bere si slovo jedna z účastnic workshopu Karolína: „Jednou jsem hlídala ukrajinské děti. Jasně, společná domluva pro mě byla výzva, ale velmi rychle se nám podařilo naladit se na stejnou vlnu. Přitom česky mluvily jen některé z nich,“ sdílí vlastní zkušenost. A Matěj s Martinou dodávají, že by pomáhali při adaptačně-integračních aktivitách, kdy je naopak komunikace v češtině nejen vítaná, ale i potřebná.  

DSC05255 DSC05280

Centrum Young Caritas totiž vzniklo s ambicí zapojit co nejvíce ukrajinských uprchlíků do české společnosti, a to bez jazykové gramotnosti nelze. Proto vedle volnočasových aktivit pro děti nabízí Centrum také jazykové kurzy s kvalifikovanými vyučujícími pro mládež i dospělé, výlety se podnikají společně s českými dětmi a v klubovně se pomáhá s domácími úkoly a za odměnu se promítají české animované pohádky. Neznamená to však, že bychom chtěli ukrajinštinu (případně ruštinu) z života uprchlíků vytlačit. V případě, že potřebují psychoterapii nebo sociální služby je k dispozici samozřejmě tlumočník.  

Příležitost pro všechny 

Úvodní kurz pro zájemce o dobrovolnictví slouží také k seznámení s etickým kodexem, který jsou povinni všichni dobrovolníci dodržovat. Desatero však neobsahuje nic, co by si účastníci sami neuměli představit. Ve zkratce důležité jsou vzájemné bezpečí a (sebe)péče, komunikace a spolupráce a důvěra a tolerance. „Dobrovolník by neměl problémy, o kterých se dozví od klientů, šířit dál. Jestliže má pocit, že je nutné do jejich řešení někoho dalšího zapojit, zapojí nejprve koordinátory. Ti jsou spojkou i pro něj, když má sám nějaké potíže,“ upozorňuje Matěj. 

Debata se přirozeně posouvá od rizik k benefitům dobrovolnictví. Kromě obligátního dobrého pocitu z pomoci, se jedná také o ceněnou položku v životopisu při nástupu do povolání nebo v přihlášce na zahraniční studijní stipendia. Dobrovolníci mají dále možnost zdarma se zúčastnit vzdělávacích seminářů, jako jsou zážitkový kurz první pomoci nebo efektivní komunikace. „O duševní pohodu dobrovolníků pečujeme během pravidelných supervizí, a to jak skupinových, tak individuálních. Možné je i setkání s psycholožkou,“ dodává koordinátorka Martina.  

DSC05285ctv

Až teď po předání všech informací přichází chvíle, kdy se ze zájemců o dobrovolnictví mohou stát dobrovolníci Young Caritas. Nutné je podepsat ještě smlouvu, podle které bude dobrovolník pomáhat alespoň šest hodin měsíčně po dobu tří  následujících měsíců. Dnes podepsalo všech sedm účastníků workshopu a my v Young Caritas mezi sebou můžeme přivítat nové kolegy, kteří nám pomohou tvořit budoucnost. 

Nejbližší workshop pro zájemce o dobrovolnictví proběhne 30. listopadu od 16 hodin v Centru Young Caritas v Praze. Pro více informací sledujte nás Facebook nebo napište na youngcaritas@charita.cz. 

 

Autor: Anna Pálová