"Baví nás bořit předsudky", říká Ivana Smejkalová z Comdata PRO

Rozhovor s ředitelkou Comdata PRO Ivanou Smejkalovou

"Baví nás bořit předsudky", říká Ivana Smejkalová z Comdata PRO

Comdata PRO je firmou, která se rozhodla pomáhat lidem se zdravotním postižením. Více než 70% jejích zaměstnanců se řadí do této kategorie. Snaží se o podporu těch, kteří pracovat chtějí, ale nemají stejné příležitosti jako ostatní. O tom, jak to celé funguje, nám vyprávěla ředitelka společnosti Ivana Smejkalová.

Co byl pro vás prvotní impuls k tomu zaměstnávat osoby se zdravotním postižením?

V naší mateřské společnosti Comdata Czech jsme vždy aktivně participovali na řadě charitativních akcí. Pokaždé nás to moc bavilo a viděli jsme v tom smysl. Pak jsme si řekli, že chceme udělat něco většího a tak vznikla sociální firma Comdata PRO.
Zabýváme se poskytováním služeb zákaznické péče. Našimi pracovišti jsou kontaktní centra a hlavní náplní práce kolegů s handicapem je práce po telefonu. Prostředí zákaznického centra je k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením ideální. Práce je pestrá a její náplň umíme přizpůsobit konkrétním potřebám. V září oslavíme už třetí narozeniny. Na začátku jsme měli čtyři zaměstnance, dnes je jich 140.

V čem spatřujete jejich silné stránky?

Silné stránky spatřuji v jejich neskutečné síle. Jsou to lidé, kteří se denně musí potýkat s limity, které si my, lidé bez postižení, neumíme vůbec představit. Jsou to rváči. Pokud takovému člověku vhodným způsobem umožníte kompenzovat jeho postižení, získáváte velice kvalitního a loajálního zaměstnance. 

Jaké nejčastější typy handicapů mají vaši zaměstnanci?

Máme to pestré. Pracují u nás kolegové s psychiatrickou diagnózou, omezením hybnosti, kolegové s chronickým onemocněním apod. Snažíme se nabídnout zaměstnání všem, ale někdy to bohužel průchozí není - například lidi s postižením sluchu zaměstnat zatím neumíme. U kandidátů s postižením zraku se snažíme, na tom momentálně pracujeme. 

Jak konkrétně jim v nastavení jejich práce vycházíte vstříc?

Vycházíme vstříc tak moc, jak je u daného zaměstnance zapotřebí. Někde je nutná opravdu intenzivní podpora, jindy o jakýkoliv “speciální přístup” zaměstnanci vůbec nestojí a v praxi vidíme, že jej ani nepotřebují. Když to shrnu, tak nabízíme flexibilní úvazky, máme individuálně upravené “náběhové křivky” tedy rychlost zapracování nebo tzv. integrační podporu, která dohlíží na psychologické bezpečí, systematickou podporu, adaptaci a rozvoj našich kolegů. Mimo komunikujeme dovnitř i navenek zcela průhledně a necháváme samotné zaměstnance ovlivňovat spoustu věcí a procesů ve firmě.

Je něco, co vás při spolupráci s nimi překvapilo?

V práci jsem překvapena velmi často. Velice zajímavé například je, když se nám podaří zbořit předsudky. Třeba když nastane situace, kdy má tým kolegů s handicapem mnohem lepší výsledky než ostatní týmy. Je příjemné poslouchat kolegy z Comdata Czech, že jedna z věcí, kterou si na společnosti velice považují, je právě dceřiná společnost Comdata PRO a její aktivity. 

Jsme na trhu tři roky a spoustu procesů teprve stavíme, musím však říci, že se nám zatím velice daří. Spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí, rozvinuli jsme partnerství s řadou organizací v rámci neziskového sektoru i ostatními zaměstnavateli. Klíčová je právě spolupráce a komunikace mezi státem, neziskem a komerční sférou. Podle mého je právě tohle základem k integrací lidí s handicapem na trh práce. 

Jak se Vaši zaměstnanci z řad osob se zdravotním postižením vyrovnávají s rostoucí inflací a cenami energií? Pociťujete v důsledku toho větší zájem o práci ve Vaší firmě?

Vyrovnávají se s tím úplně stejně jako zaměstnanci bez postižení. Pro všechny je to velmi složitá situace. Zatím ale žádný vzrůstající zájem o práci nepociťujeme. Snad jen to, že se naši kolegové o něco více snaží a práci si chtějí udržet. 

Co byste vzkázala ostatním podnikatelům, kteří o zaměstnávání této skupiny uvažují?

Je to jenom o lidech. Pokud mají podnikatelé ve svých řadách nadšence, které tato oblast baví, chtějí se jí věnovat a mají na to vhodné podmínky, vzkázala bych běžte do toho! Je to aktivita, která dává smysl a vede k lepší atmosféře uvnitř firmy. Lidé jsou pak otevřenější, tolerantnější a ochotnější. Velmi rádi ostatním podnikatelům poradíme a nasdílíme své dosavadní zkušenosti.