Kdo jsme

Práce s mladými lidmi je nejlepší investicí do budoucnosti. Snažíme se o jejich podporu, vzdělávání i motivaci. Učíme je respektovat jeden druhého, spolupracovat, být solidární a aktivní. Jsme Young Caritas a spolu s mladými tvoříme budoucnost!

Kdo jsme

Jsme součástí celoevropské platformy Young Caritas, která zapojuje mladé lidi do činnosti Charity a přináší jim tak možnost mít pozitivní dopad na společnost. Aktivity našich mladých dobrovolníků zahrnují kromě vypomáhání v charitních zdravotních a sociálních službách především organizaci osvětových akcí pro veřejnost, pořádání akcí pro školy a vytváření projektů s cílem pomáhat vlastní komunitě i cizincům žijícím u nás. V lednu 2020 zahájila Charita Česká republika spolu s Diecézní charitou České Budějovice, Diecézní katolickou charitou Hradec Králové a Diecézní charitou Plzeň tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice. 

IMG_3533 9 13

Mezi naše aktivity patří projektové dny, workshopy i nejrůznější vzdělávací akce na školách i mimo ně. Snažíme se také o zavádění neformálních aktivit do formálního vzdělávání.

Naše hlavní aktvity najdete v sekci Co děláme