Akademie Young Caritas

Podporujeme školy, aby byly otevřenější a soudržnější. Učitelům nabízíme nové metody a učební materiály pro výuku sociálních témat udržitelného světa. Se studenty realizujeme projektové dny, živé knihovny a ideathony. Naším cílem je vzájemný respekt, ohleduplnost k jiným lidem a jejich hodnotám a rozvíjení kritického myšlení směrem k vlastním postojům.

Akademie Young Caritas

Metodické centrum: semináře, webináře a konzultace zdarma

Pro koho:

učitelé základních a středních škol, pracovníci klubů a nízkoprahových center

Nejbližší termíny seminářů:

17. 4. 2023 - Efektivní globální vzdělávání pro každého: přizpůsobte své učební metody různým stylům učení (registrace)

Praktický workshop o různorodosti stylů učení a práci s nimi při začleňování témat globálního vzdělávání do výuky.  Ukážeme si, jak a proč se zaměřit na rozpoznání stylů učení žáků i studentů a jak je propojit s výukovými metodami. Tento model vyučování se opírá o méně známou teorii  psychologů P. Honeyho a A. Mumforda, kteří sestavili test, aby zjistili, jaký způsob výuky vyhovuje konkrétnímu dítěti, protože ,,každé z nich se přirozeně učí trochu jinými způsoby a kanály". Jaké otázky si na workshopu zodpovíme: Jaké styly učení jsou vám vlastní a jaký to může mít vliv na vaši přímou práci ve třídě s dětmi? Jak  přizpůsobit své výukové metody různým stylům učení? Jak díky tomuto přístupu podpoříte větší aktivní zapojení žáků, jak během procesu učení, tak na jeho plánování a následném vyhodnocování vlastních pokroků? a mnohé další. 

„Učme podle potřeb a stylů, tedy efektivně.”  vybízí lektorka Jolana Dočkalová

22. 5. 2023 - Jak zapojit témata udržitelného světa do výuky? (registrace)

Praktický workshop Akademie Young Caritas (AYC) o začleňování sociálních témat týkající se udržitelného světa do vyučovacích předmětů. Důraz bude kladen na mezipředmětové vztahy, rozvíjení kompetencí pro budoucnost (4C a 6C) a participaci mladých lidí. Vyzkoušíme si práci se zajímavými zdroji informací i některé ukázkové hodiny z chystané metodiky AYC.

„Učíme témata udržitelného světa způsobem, který studenty*ky zaujme a rozvíjí.“ lektorka Kateřina Kadlecová

Uplynulé:

6. 3. 2023 - Živá knihovna jako metoda výuky

13. 2. 2023 - Metody neformálního vzdělávání ve škole

Nejbližší termíny webinářů:

22. 3. 2023 - Udržitelný svět ve výuce (registrace)

Jak učit témata udržitelného světa? Pojďme si vyzkoušet práci se zajímavým zdrojem informací, který lze využít napříč předměty. Zaměříme se na sociální pilíř udržitelného světa, ten je často opomíjen, přitom tvoří nedílnou součást našich životů. Cílem je rozvíjení kompetencí pro budoucnost (4C a 6C). 

„Učíme témata udržitelného světa způsobem, který studenty*ky zaujme a rozvíjí.“ Kateřina Kadlecová, lektorka

31. 5. 2023 - Živá knihovna jako metoda výuky (registrace)

Seznámíme s různými druhy Storytellingu coby nejpřirozenější metody učení a ukážeme si jeho využití ve výuce. Storytelling vytváří dlouhodobé paměťové uchování poznatků stejně jako i emocionální stopu, díky níž se studenti a studentky rádi učí a jsou motivování k dalšímu získávání informací. Storytelling učí respektu a vnímavosti, vytváří inkluzivní prostředí.  Vyzkoušíme si vlastní vyprávění, několik záznamových technik a propojení na vzdělávací oblasti.  

„Každý náš příběh je jiný ,a přesto jsme si příběhem rovni.” Jana Harušťáková, lektorka 

6. 6. 2023 - Young Caritas Challenge aneb Vyřeš sociální problém (registrace)

Jak aktivizovat mladé lidi? Jak přitom rozvíjet jejich kreativitu, jednu z kompetencí pro budoucnost? V rámci projektu Akademie Young Caritas jsme vyzkoušeli metodou Photovoice zviditelnit témata sociálního pilíře udržitelného světa a přispět tak nejen k osvětě problémů na lokální a globální úrovni, ale také k participaci mladých lidí.

„Přijmi výzvu!” Kateřina Kadlecová, lektorka

Uplynulé:

22. 2. 2023 - Přijmi výzvu a zviditelni sociální problém aneb YC Challenge

18. 1. 2023 - Storytelling aneb Učíme se příběhy navzájem

 

Individuální konzultace k závádění metod do výuky probíhají od 2. 1. 2023 každý čtvrtek po objednání na adrese vzdelavani@charita.cz.

Ideathony

Pro koho:

žáci a studenti základních a středních škol, klienty klubů pro mládež a nízkoprahových center

Časová dotace:  8h - 12h

Oblíbená metoda neformálního vzdělávání vycházející z hackathonů, setkání, během kterých IT odborníci intenzivně hledají a naleznou řešení vybraného technologického problému. Ideathon přenáší tento koncept do sociální sféry a je široce využitelný pro jakékoli další odvětví. Účastníci dostanou za úkol, aby nalezli společnou cestu, jak vyřešit předem vytyčený problém. Ideální metoda pro plánování školních projektů podporujících udržitelný svět použitelná jako nástroj mapování a nalézání východisek pro společná pravidla a zefektivnění vzdělávacích procesů.

Nejbližší termíny Ideathonů:

Více informací a registrace na vzdelavani@charita.cz

  • 15. 3. 2023 
  • 28. 3. 2023 
  • 4. 5. 2023

Realizované ideathony:

10. 1. 2023 - Gymnázium Čakovice, 2. 2. 2023 - ZŠ U Obory v Uříněvsi, 8. 2. 2023 - ZŠ Pod Žvahovem v Praze

MicrosoftTeams-image (35)MicrosoftTeams-image (32)MicrosoftTeams-image (33)MicrosoftTeams-image (38)MicrosoftTeams-image (39)

Hra 2030

HRA 2030 o zahraniční rozvojové spolupráci a Cílech udržitelného rozvoje je určená pro všechny milovníky karetních her a zároveň pro všechny, kteří by se rádi zábavnou formou dozvěděli něco o plánu rozvoje celého světa do roku 2030 a pomoci méně vyspělým státům. Název se odvíjí od roku 2030, který je termínem pro naplnění Agendy 2030 - ambiciózního plánu udržitelného rozvoje, přijatého všemi státy světa v roce 2015 na půdě Organizace spojených národů v New Yorku, jehož součástí je i 17 Cílů udržitelného rozvoje.

Hra je určená pro 2 a více hráčů a vytisknout si ji doma může kdokoli. Tisknout můžete oboustranně, a mít tak karty tenčí, nebo jednostranně a jednotlivé strany potom slepit dohromady, popřípadě je ještě podlepit čtvrtkou.

  • Pro co nejpřesnější výsledek při oboustranném tisku v možnostech tisku vyberte otáčení na delším okraji a přizpůsobení tisknutelné ploše.
  • Při jednostranném tisku k sobě přilepte přední a zadní strany a vzniklé karty tak budou pevnější

Při stříhání je v obou případech možné řídit se buď zadními stranami, které jsou udělané tak, aby byly vidět hranice jednotlivých karet, nebo ořezovými značkami.

Hra obsahuje:
  • 17 karet s Cíli udržitelného rozvoje
  • 26 karet se zdroji
  • 23 červených karet s akcemi
  • 10 modrých karet s událostmi
  • návod ke hře

Hru stahujte zde! 

Živé knihovny

Pro koho:

žáci a studenti základních a středních škol, klienty klubů pro mládež a nízkoprahových center

Živé knihy jsou autentické příběhy lidí, kteří mají zajímavý a inspirativní životní příběh nebo zkušenost – ať už svým původem, životem na okraji společnosti nebo svými aktivitami ve všech oblastech udržitelného světa.  Živé knihy jsou čteny osobně nebo prostřednictvím videa a snadno je zařadíte do výuky
Ověřená metoda, která skrze silný osobní příběh pomáhá do výuky přinášet důležitá témata, jako jsou diskriminace, migrace nebo občanský aktivismus. Pomáhá tak studentům odbourávat předsudky a budovat empatii a kritické myšlení.
Efektivním způsobem využívá propojení psaného textu, naslouchání a emočního zapojení a dalších výukových aktivit. Ty pak slouží k zapojení žáků s různými vzdělávacími potřebami i hlubšímu porozumění tématu a získání dlouhodobých kompetencí.

MicrosoftTeams-image (40)MicrosoftTeams-image (41)MicrosoftTeams-image (42)MicrosoftTeams-image (43)

Prakticky Vás také v případě zájmu naučíme využívat Živé knihovny jako výukovou metodu témat sociálního pilíře udržitelnosti s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí. 

Pro více informací nebo objednání vzdělávacích aktivit Akademie Young Caritas nás kontaktujte na vzdelavani@charita.cz nebo na telefonu +420 730 804 205.

Nebo vyplňte náš formulář a my se vám ozveme.

 

Projekt Akademie Young Caritas v Praze je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_sedivy