Akademie Young Caritas

Přejete si, aby se Vaše škola profilovala směrem k udržitelnému rozvoji? Snažíte se do své výuky začlenit více moderních vzdělávacích metod? Chcete rozvinout u svých žáků sociální i personální kompetence a aktivně pracovat s metodami hodnotového vzdělávání? Staňte se součástí Akademie Young Caritas.

Akademie Young Caritas

Nabídka vzdělávacích akcí Akademie Young Caritas

 Akademie Young Caritas nabízí učitelům a dalším pracovníkům ve vzdělávání podporu při začleňování témat spojených s udržitelným rozvojem a tím přispívají ke zvyšování nejen sociální a hodnotové gramotnosti žáků. Pomáhají při rozvoji kompetencí žáků směrem k oboustrannému respektu, ohleduplnosti k jiným lidem a jejich hodnotám a zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů.

Co Akademie přináší vzdělavatelům?

 • Nové metody práce
 • Konzultační podpora a supervize ve škole
 • Výukové materiály k tématu udržitelného rozvoje 

Co Akademie přináší studentům a studentkám?

 • Osobní rozvoj v oblasti kooperace a komunikace 
 • Učení se přípravou a realizací vlastního projektu 
 • Mnoho informací o udržitelném rozvoji

Jednotlivé aktivity realizujeme přímo ve Vaší škole/klubu nebo je vás také můžeme naučit formou semináře a následného mentoringu, podpořit tak metodicky jejich začlenění do výuky.

Živá knihovna

Pro koho:

žáci a studenti základních a středních škol, kluby, nízkoprahová centra

Časová dotace: 3 –5h

Anotace:

Živá knihovna umožňuje seznámit se s příběhy „živých knih“, tj. lidí, kteří jsou v něčem odlišní. Jejich okolí o nich mívá různé představy, které často brání ve vzájemném poznávání. Seznámení se s příběhy „živých knih“ nejčastěji probíhá pomocí rozhovorů v malých skupinách.

„Živá kniha“ vypráví a účastníci, tedy „čtenáři“ naslouchají a doptávají se. Pomocí rozhovoru tak dochází mezi „knihami” a „čtenáři“ ke vzájemnému poznávání a původní představy se tak mohou proměňovat.

Živá knihovna tak díky mezilidským setkáním a sdílení příběhů pomáhá odbourávat strach z neznámého a podporuje sebepoznání i poznávání druhých a umožňuje kriticky přemýšlet o tom, jak vidíme svět kolem nás.

S podtitulem „nesuď knihu podle obalu“ vypráví příběhy lidí, jejichž osud je něčím výjimečný. Většinou se jedná o životy ovlivněné válkou, násilím či rasovými a náboženskými důvody, neobvyklé však nejsou ani příběhy založené na netradičním životním stylu.

Kulatý stůl názorů a přesvědčení (rolová hra)

Pro koho:

žáci a studenti základních a středních škol, kluby, nízkoprahová centra

Časová dotace: 2h

Anotace:

Zástupci různých názorových proudů, profesí i společenského postavení spolu zasednou a snaží se společně dojít k ideálnímu řešení konkrétních problémů. Kulatý stůl potírá rozdíly a nabízí ideální možnost vyjádřit svůj názor na věc z pozic. Které často nebývají vyslyšeny nevyslyšel. Umožnuje si vyzkoušet a zažít různé názorové pozice včetně jejich reflexe.

Ideathon

Pro koho:

žáci a studenti základních a středních škol, kluby, nízkoprahová centra

Časová dotace:  8h - 12h

Ideathon je velmi oblíbenou metodou neformálního vzdělávání, která původně vychází z takzvaných hackathonů, kdy IT odborníci během krátké intenzivní spolupráce, většinou se jedná o 12hodinový formát, společně naleznou řešení vybraného technologického problému. Metoda Ideathonu přenáší tento koncept do sociální sféry a je široce využitelná pro jakékoli další odvětví. Účastníci dostanou za úkol, aby nalezli společnou cestu jak vyřešit předem určený úkol. Ideální metoda pro plánování školních projektů podporujících udržitelný rozvoj nebo jako nástroj mapování a nalézání východisek pro společná pravidla a zefektivnění vzdělávacích procesů.

Hra 2030

HRA 2030 o zahraniční rozvojové spolupráci a Cílech udržitelného rozvoje je určená pro všechny milovníky karetních her a zároveň pro všechny, kteří by se rádi zábavnou formou dozvěděli něco o plánu rozvoje celého světa do roku 2030 a pomoci méně vyspělým státům.

Název se odvíjí od roku 2030, který je termínem pro naplnění Agendy 2030 - ambiciózního plánu udržitelného rozvoje, přijatého všemi státy světa v roce 2015 na půdě Organizace spojených národů v New Yorku, jehož součástí je i 17 Cílů udržitelného rozvoje.

Hra je určená pro 2 a více hráčů a vytisknout si ji doma může kdokoli. Tisknout můžete oboustranně, a mít tak karty tenčí, nebo jednostranně a jednotlivé strany potom slepit dohromady, popřípadě je ještě podlepit čtvrtkou.

 • Pro co nejpřesnější výsledek při oboustranném tisku v možnostech tisku vyberte otáčení na delším okraji a přizpůsobení tisknutelné ploše.
 • Při jednostranném tisku k sobě přilepte přední a zadní strany a vzniklé karty tak budou pevnější

Při stříhání je v obou případech možné řídit se buď zadními stranami, které jsou udělané tak, aby byly vidět hranice jednotlivých karet, nebo ořezovými značkami.

Hra obsahuje:
 • 17 karet s Cíli udržitelného rozvoje
 • 26 karet se zdroji
 • 23 červených karet s akcemi
 • 10 modrých karet s událostmi
 • návod ke hře

Hru stahujte zde: https://svet.charita.cz/res/archive/038/004628.pdf?seek=1622185038

Pro více informací nebo objednání vzdělávacích aktivit Akademie Young Caritas nás kontaktujte na vzdelavani@charita.cz nebo na telefonu +420 730 804 205.

Nebo vyplňte náš formulář a my se vám ozveme.

 

Projekt Akademie Young Caritas v Praze je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink_sedivy