Young Caritas Hradec Králové

Young Caritas Hradec Králové
2020 3. 9.

Letní putování s Young Caritas z pravěku až do vesmíru

Diecézní katolická charita Hradec Králové

Dětský den v centru Medvídek, soutěže a výpravy za poznáním po Hradci Králové a okolí, to vše připravilo o prázdninách pro děti a mládež naše Dobrovolnické centrum v rámci projektu Young Caritas. V Archeoparku ve Všestarech si děti vyzkoušely, jak se žilo v době kamenné, na Hvězdárně se dozvěděly více o Sluneční soustavě, v ZOO Stěžery zase o exotické fauně a zapojily se taky do putovní soutěže hradeckého Informačního centra.

2020 9. 4.

Tři králové proti viru

Přichází čas, kdy budeme kromě epidemie nemoci covid-19 řešit také její důsledky. Přijatá bezpečnostní opatření uvrhla do nepříznivé situace desetitisíce lidí a zdaleka ne všem postačí k jejímu vyřešení schválená státní podpora. Základní životní potřeby těmto lidem pomůže zabezpečit Charita Česká republika. Část prostředků uvolní také z výtěžku Tříkrálové sbírky, konkrétně z tzv. krizového fondu.