Workshopy YC Plzeň

1. Dluhová past, zadluženost 

Kolik lidí je zadlužených? Co to znamená? Těmito otázkami se snažíme v dětech vzbudit zájem o téma zadluženosti obyvatel České republiky a vysvětlit, jak lze těmto problémům předejít.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Představit dětem či studentům téma dluhové pasti a zadluženosti, vzbudit v nich zájem o toto téma a vysvětlit, jak těmto problémům předejít.

2. Azylové domy

K čemu slouží a pro koho jsou určeny? Na případu konkrétní klientky dětem přibližujeme, co jsou azylové domy. Představujeme klientčin životní příběh a vyzdvihujeme důležitost respektu a empatie vůči ostatním lidem.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Vysvětlit dětem pojem azylový dům, nastínit, jak je důležité ostatní lidi neodsuzovat, a vzbudit v nich pochopení.

3. Domácí násilí

Jak rozpoznat domácí násilí? Jak mohu pomoci a na koho se mohu obrátit v případě, že se mi zdá, že někdo může být obětí domácího násilí? Dětem přibližujeme i takto nepopulární témata, předáváme jim důležité informace a seznamujeme je s dílčími kroky, jimiž zabezpečují sebe i okolí. 

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Přiblížit mládeži téma týrání, předat informace, kam se mohou obrátit, co dělat a jak pomoci druhým, když o ně mají obavy.

4. Pomoc v krizi

Co všechno obsahuje práce sociálního pracovníka? Prostřednictvím konkrétních životních příběhů děti seznamujeme s těmi, kteří denně pomáhají lidem v nelehkých situacích, a vzbuzujeme u nich zájem o pomoc a sociální cítění.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Vzbudit u dětí sociální cítění a zájem o oblast pomoci.

5. Poradna pro cizince

Jak vypadá den sociálního pracovníka, který působí v poradně pro cizince? Jakou pomoc cizincům nabízíme? Mohu pomoci i já?

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Seznámit mládež s poradnou pro cizince, vzbudit v nich zájem o dobrovolnictví v této oblasti.

6. Potravinová pomoc, potravinová banka

Zapojujete se do celorepublikových sbírek potravin? Ne? Tak po tomto workshopu budete vědět, proč se sbírka pořádá, komu je určena a jak jednoduché je aktivně k ní přispět!

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Probudit v dětech sociální cítění a zájem o oblast pomoci.

7. Péče o seniory

Jak probíhá den v domově seniorů? Mohu se i já zapojit do chodu domova? Jak potěšit klienty zařízení? Děti seznamujeme se zařízeními pro seniory v okolí a popisujeme tamní různorodou denní náplň.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Projevit u dětí zájem a sociální cítění v oblasti práce se seniory. Zaujmout je pro tuto práci a vzbudit v nich zájem o dobrovolnictví v této oblasti.

8. Humanitární pomoc a pomoc v zahraničí

Jaký je rozdíl mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací? Spolu s pracovníkem Charity, který se věnuje adopci na dálku, poutavou formou procestujeme svět a seznámíme se s problémy rozvojových zemí, které Diecézní charita Plzeň podporuje.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Projevit u dětí zájem a sociální cítění v oblasti multikulturního poznávání a pomoci.

9. Job centrum

Hledáte brigádu, jenže nevíte, kde začít? Komu je Job centrum určeno a jak nám může pomoci? To vše se studenti dozvědí přímo od pracovníka Job centra, který nastíní problematiku nezaměstnanosti a zároveň se podělí o funkční postupy.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Přiblížit mládeži problematiku nezaměstnanosti.

10. Středisko sociální rehabilitace

U cílové skupiny osob usiluje SSR o jejich uplatnění na trhu práce. Pomáhá minimalizovat riziko sociálního vyloučení jednak prostřednictvím přímého zaměstnávání v pracovních programech projektu, jednak prostřednictvím socioterapeutické podpory. Jde zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik dovedností pro obnovení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Seznámení mládeže s pracovníkem střediska a jeho denní náplní.

11. Tříkrálová sbírka, nábor dobrovolníků

Workshop zaměřený na každoroční Tříkrálovou sbírku. Dětem představujeme dlouholetou tradici sbírky, její smysl a průběh, a zároveň nabízíme možnost se jí zúčastnit – a být tak součástí dobré věci.