Oslava příchodu jara a přípravy na čarodějnice

Na dalším kreativním workshopu v Young Caritas v Hradci Králové jsme s dětmi oslavili příchod dlouho očekávaného jara a vyráběli čarodějnice.

Každé dítě mělo za úkol vyrobit dvě čarodějnice - hodnou a zlou. Všem dětem se povedly jen samé hodné čarodějnice, a tak žádná nebyla spálena v ohni při oslavách na Biřičce, kam jsme se vydaly na oslavu. Děti se zúčastnily různých soutěží, a taky se jim moc líbilo divadlo, které bylo součástí programu oslav u jezera.