Nový rok po celém světě

Jak se slaví Nový rok v různých státech světa bylo tématem lednového workshopu s Young Caritas Hradec Králové.

Děti si vybraly několik zemí a připravily prezentaci o jejich tradicích a oslavách Nového roku. Každá skupina se je snažila představit interaktivní zábavnou formou s využitím rozmanitých rekvizit. Ve druhém bloku se účastníci zapojili do poznávací hry, kterou pro ně nachystaly organizátorky. Každý si vylosoval vlajku, kterou přiřadil příslušnému státu a kontinentu. Ve skupinách pak kluci a holky společně hledali odpovědi na kvízové otázky k tématu. Děti se také naučily novoroční blahopřání hned v pěti cizích jazycích - francouzštině, italštině, angličtině, vietnamštině a ruštině. Na závěr si všichni zatančili a zazpívali.