Dětské kurzy češtiny

Ve druhé půlce letních prázdnin se Young Caritas Hradec Králové věnoval dětem, které navštěvovaly dětské kurzy češtiny v Integračním centru pro cizince. Aktivity navazovaly na jazykové lekce, aby si děti lépe zažily nová česká slovíčka, fráze a zeměpisné poznatky. Absolvovaly rychlokurz zajímavostí z Česka i našeho kraje. Vyrobily si i kulisy pro minidivadlo na známou českou písničku, které si i natrénovali. Při pohybových aktivitách se naučily základní slovesa pohybu. Kurzu se účastnilo hodně dětí ukrajinských uprchlíků, které byly nadšené, že mohly společně i tvořit.