Africký workshop o Ghaně

V květnu jsme si se zahraničními studenty Univerzity Hradec Králové, kteří pochází z Ghany, užili opravdu barevný kreativní workshop. 

Děti se dozvěděly spoustu nového o této africké zemi, ochutnaly pravou čokoládu z tamních plantáží, namalovaly vlajku státu Ghana, vyrobily si tradiční náramky, naučily se jejich tradiční písničku na oslavu narozenin a zatančily si na africké rytmy. Na oplátku jsme my naučili naše hosty českou lidovou písničku, kterou se děti z Ukrajiny naučily na našich pravidelných setkáních v klubu Young Caritas.