Young Caritas Advocates

Je vám 16-20 let a máte chuť změnit svět kolem sebe k lepšímu? Trápí vás skládka za vaším městem, plýtvání jídlem ve školní jídelně, nedostatek sportovního vyžití pro mladé nebo to, že senioři podléhají dezinformacím?

Young Caritas Advocates

Závaznou přihlášku do výzvy najdete zde

 

Young Caritas Advocates

 

O co v projektu jde? 

Cílem Young Caritas Advocates je dát příležitost mladým lidem, aby se zapojili do pozitivních změn ve svém okolí. Naučit je, jak řešit problém, který je pálí, a provést je celým procesem od počátku až k jeho řešení. Společně si definujeme problém, představíme jej veřejnosti a ukážeme si, jak o něm komunikovat s místní samosprávou. 

Zní to jako něco, čeho chcete být součástí? Přihlaste se a prožijte rok s Young Caritas Advocates, na který nezapomenete. Tato výzva vás provede cestou od prvotní myšlenky až po samotnou realizaci. Zažijete tři vzdělávací campy vedené experty, zorganizujete dvě osvětové akce v místě svého bydliště, seznámíte veřejnost s tím, co vás pálí, a povedete dialog se zástupci místní samosprávy. To vše s naší podporou. 

Vašimi průvodci budou Kristýna a David, se kterými se potkáte na všech víkendových campech. Kromě toho poznáte i další členy týmu Young Caritas, Charity Česká republika a experty z oblasti komunikace a advokacie. Máte se rozhodně na co těšit!

Kdo se může přihlásit?

Projekt je určen pro mladé lidi ve věku 1620 let, kteří mají chuť měnit věci kolem sebe. Ideálně se hlaste jako tým alespoň 3 lidí ze stejné obce nebo podobné lokace. Pokud k sobě nikoho nemáte a o účast stojíte, můžete se přihlásit také jako jednotlivec. Dále je potřeba, abyste měli*y možnost zúčastnit se projektu od začátku až do konce – níže najdete podrobný harmonogram aktivit s informacemi.


Proč do toho jít?

•    Zjistíte, co je udržitelný svět a jak k němu přispívat.
•    Zlepšíte se v komunikačních a prezentačních dovednostech.
•    Poznáte spoustu mladých lidí, kteří jsou na stejné vlně jako vy.
•    Během víkendových campů si užijete spoustu zábavy.
•    Konkrétním způsobem zlepšíte život v místě svého bydliště.
•    Vaši blízcí na vás budou hrdí, ale víte co je důležitější? Budete na sebe hrdí vy sami!  

Kolik to stojí?

Stát vás to kromě vašeho času a energie nebude nic. Hrazeno budete mít během víkendových campů ubytování, stravu i dopravu. Na realizaci osvětových kampaní navíc každému týmu finančně přispějeme. 

 

Co všechno vás v průběhu čeká?

Milníky Young Caritas Advocates

Podrobný harmonogram aktivit


únor 2023:  Zahájení projektu

Po obdržení přihlášek bude vybráno 30 zájemců, kteří budou zařazeni do projektu. Pro snadnější komunikaci bude založena uzavřená facebooková skupina, kde se začneme navzájem oťukávat :) 

13.–14. 5. 2023:  Víkendový spring camp

Na prvním campu se seznámíte nejen s ostatními účastníky, ale také s tématem udržitelného světa a rolí mladých lidí v aktivním občanství. Každý účastník*ice nebo tým by měli*y přijet se základní ideou toho, co by ve své obci rádi*y změnili*y. S nápady budeme dále pracovat a rozvíjet je.        
Lokace spring campu bude upřesněna.

26.–27. 8. 2023:  Víkendový summer camp


Zaměříme se na rozvoj vašich komunikačních a prezentačních dovedností. Naučíte se, jak vhodně argumentovat a komunikovat s osobami odlišného názoru nebo s lidmi, kteří mají rozhodovací pravomoci.  Vyzkoušíte si metody aktivního naslouchání, práci s daty, techniky vyjednávání i práci s námitkami.
Lokace summer campu bude upřesněna.

září 2023:  Osvětová kampaň I.

Na základě nabytých zkušeností ze spring a summer campu naplánujete a zrealizujete akci pro veřejnost v místě svého bydliště. Na ní představíte problém, který byste rádi řešili*y. Může se jednat o filmovou projekci, výstavu, kampaň na sociálních sítích, debatu s expertem na dané téma nebo veřejnou diskuzi s obyvateli vaší obce. Na tuto akci dostane každý tým podporu ve výši 2000 Kč. Během přípravy vám bude k dispozici metodik a podpora z naší strany. Akce by měla být napojena na Evropský týden udržitelného rozvoje, který se každoročně koná v září.
Proběhne ve vaší obci, v místě vašeho bydliště.

14.–15. 10. 2023:  Víkendový autumn camp

Zaměříme se na práci s naším „Young Caritas Advocacy toolkitem“. Jeho prostřednictvím si osvojíte teorii a na konkrétních případech proberete témata spojená s advokacií v oblasti udržitelného rozvoje. Ukážeme si, jak plánovat advokační strategii a jaké nástroje používat, např. dům sdělení, strom problému, power mapping, teorie změny a další.
Lokace autumn campu bude upřesněna.

listopad 2023 – leden 2024:  Advokacie v praxi

V této fázi bude vaším úkolem využít všechny doposud nabyté znalosti. Definitivně pojmenujete problém, který chcete řešit, připravíte plán advokační strategie a budete pracovat na získávání informací z místních úřadů (např. zápisy z městské rady, schůzky s úředníky). Připravíte pro samosprávu s plánem řešení – může se jednat o interpelaci na místním zastupitelstvu, setkání se zastupiteli u kulatého stolu, oficiálně sepsanou žádost o projednání problému atd. Cílem bude komunikovat s místními politiky a úředníky, získat potřebné informace a na úrovni samosprávy téma otevřít. Nemusíte se bát, že na to budete sami – podpoříme vás v podobě pravidelných setkávání a konzultací, ať už prezenční nebo online formou.
Proběhne ve vaší obci, v místě vašeho bydliště.

únor 2024:  Osvětová kampaň II.

Informujete obyvatele vaší obce „o cestě účastníka“ v projektu, o problému, který řešíte a v jaké fázi řešení se nacházíte. Každý tým dostane podporu 3 000 Kč na realizaci. Finance bude možno využít na grafiku, pronájem prostor, článek v místním periodiku apod.
Proběhne ve vaší obci, v místě vašeho bydliště.

březen 2024:  Ukončení projektu aneb Grande finale!

Projekt završíme konferencí v Praze. Na té zástupcům všech zapojených samospráv představíte aktivity, které jste v rámci projektu realizovali. Bude to také příležitost k sdílení dobré praxe, tedy nápadů a iniciativ, které během projektu vznikli.  
Proběhne v Praze.

Místa konání víkendových campů budou vybrána tak, aby byla dostupná pro všechny účastníky. Ubytování, stravu i dopravu na místo budou mít účastníci hrazenou.

Kontakt

Máte dotaz, obavu, přání nebo je něco, co byste nám chtěli*y sdělit?

Ozvěte se Kristýně Štecové na kristyna.stecova@charita.cz nebo jí brnkněte na +420 730 591 854 !

Závaznou přihlášku do výzvy najdete zde

 

O nás

V Young Caritas se snažíme objevovat, jak může každý z nás pozitivně přispět společnosti a prostředí, ve kterém žijeme. Díky přednáškám, workshopům a spolupráci se školami a mládežnickými spolky se snažíme přiblížit témata, která v Charitě řešíme v České republice a zahraničí. Podpoříme i tebe, ať už se rozhodneš prosadit nějakou změnu ve svém okolí nebo upozornit na nějaký problém či situaci, která si zaslouží pozornost. 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Active citizens fund