Mladé Češky chtějí bořit tabu spojená s menstruací v Zambii

S projektem zaměřeným na pomoc a zkvalitnění životů žen v africké Zambii se ve výzvě pro mladé inovátory Labyrint 2030, která odstartovala vloni pod hlavičkou Charity Česká republika, přihlásil tandem Alena Machálková a Michaela Šrámková.

Být ženou v mnoha afrických státech, ale i jinde na světě není jednoduchou úlohou. Omezený přístup ke vzdělání, dětské sňatky, mnohočetná těhotenství či násilí páchané na ženách představují jen zlomek potíží, se kterými se mnohé ženy za svůj život mohou setkat. „Ženy pracují mnohonásobně více, mají také mnohonásobně menší podporu v tom, co dělají – od státu, mužů i od jejich rodin. Ženy jako by byly vidět ale nebyly slyšet. Tak dlouho je nikdo neposlouchal až v mnoha komunitách přestaly mluvit. Systém je často nastaven muži pro muže,“ říká spoluautorka projektu Alena Machálková.

Jedním z významných problémů, se kterým se některé ženy po celém světě potýkají, je nedostupnost hygienických potřeb. Právě na jejich výrobu se projekt primárně zaměřuje. „Základní věci jako menstruační vložky jsou pro ženy nedostupné. Přitom je to něco, co zvládne vyrobit každý, materiál není nedostupný a přesah to má do spousty oblastí,“ dodává Alena.

Nedostačující hygienické potřeby pro ženy představují komplexní problém. „Dívky používají v mnoha případech místo vložek kus špinavé látky. Zůstávají proto během menstruace často doma a do školy se pak už třeba vůbec nevrací. My jsme se rozhodly zacílit workshopy výroby vložek nejen na dívky, ale hlavně na ženy, které už umí šít. Vložky pak mohou ušít pro sebe i své dcery. Také ohledně osvěty mají v domácnosti na dívky a jejich porozumění menstruaci největší vliv. Zároveň doufáme v potenciální prodej vložek, zvýšení příjmů žen a diverzifikaci jejich pracovních možností,“ uvádí Michaela Šrámková.

Projekt Aleny a Michaely si klade za cíl odstranit zábranu ve vzdělávání dívek způsobenou nedostatkem hygienických potřeb a také snížit nadbytečnou tvorbu odpadu. Záměrem je naučit ženy vytvářet si vložky s co nejnižšími vstupními náklady za použití lokálně dostupných materiálů. Dalším přínosem projektu by mohlo být vytvoření společensky prospěšného podnikání, kdy by zambijské ženy vyráběly vložky za účelem prodeje, což by vedlo k zvýšení příjmů, a tak i ke zlepšení kvality života zambijských žen. V neposlední řadě chce projekt poukázat na tabuizované téma ženské menstruace, informovat o prevenci pohlavně přenosných nemocí či o plánování mateřství a rodiny. „Uvědomuji si stěžejní úlohu žen v rozvoji, kdy zlepšení životní situace a práv žen vede k snížení dětské úmrtnosti, snížení míry plodnosti či ke zlepšení sexuálního a reprodukčního zdraví,“ říká Michaela.

Důvodem, proč se projekt soustředí na oblast Zambie, je dlouhodobá rozvojová spolupráce s Českou republikou. Česká pomoc v Zambii se mimo jiné výrazně zaměřuje na podporu primární zdravotní péče na venkově a na ekonomickou participaci žen. Právě tyto dvě oblasti pomoci jsou pro projekt klíčové. Jak uvádí Michaela, „je dobré navazovat na rozvojovou pomoc s letitou historií postavenou na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře jako je tomu právě mezi Českou republikou a Zambií“.


Něco málo o autorkách projektu:

Alena (1)

Alena Machálková

Cesty, studium a dobrovolnická činnost v zahraničí Alenu přivedly k založení vlastní neziskové dobrovolnické organizace Bookfeeding Project, která se zasloužila o postavení sítě dvaceti knihoven a vzdělávacích center v celkem dvanácti různých zemích. Kromě oblasti rozvoje se Alena zajímá o témata zodpovědného turismu, potravinové bezpečnosti nebo enviromental economics.

 
 
Misa (1)

Michaela Šrámková

Studentka doktorského programu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V rámci svého doktorského výzkumu se věnuje tématu šetrného zacházení se zdroji vody ve městech. Michaela strávila rok v Namibii, kde působila jako stážistka pro místní neziskové organizace. Pokud zrovna netráví čas cestováním po své milované Africe, najdete ji pravděpodobně při průvodcování v horách či při tanci v rytmu swingu.