Druhá víkendovka očima účastnice Elišky

Jak můžeme srozumitelně a vyváženě komunikovat problematiku udržitelného rozvoje? Jak se vyhnout manipulaci a jak si vůbec informace ověřovat, než je začnu šířit dál? Tyto a mnoho dalších otázek před námi vyvstalo během druhé víkendovky Young Caritas Challenge.

Tyto a mnoho dalších otázek před námi vyvstalo během druhé víkendovky Young Caritas Challenge. Setkání účastníků Young Caritas Challenge a jejich lektorkami z Charity Česká republika a hostem Petrem Bohušem posunulo naše projekty dál. Jako účastníci výzvy jsme původně měli za úkol vytvořit projekt ve snaze zlepšit situaci v některé z oblastí udržitelného rozvoje - ať už zvyšováním povědomí o globálních problémech nebo konkrétními činy.

Během víkendu jsme si měli ujasnit, jak chceme projekt pojmout a jaké nástroje k tomu máme. V tom nám pomohl i workshop bývalého šéfredaktora ČT, který nás nabádal ke kritickému myšlení, abychom byli schopni své projekty srozumitelně komunikovat a předat dál. Večer jsme opékali buřty a hermelíny na ohni a na dobrou noc četli z knihy Vačice, která se nesmála a povídali si o důležitosti zjišťování potřeb našich cílových skupin. V neděli jsme pak už pomocí nových nástrojů zpřesňovali naše cíle v rámci Challenge a o svých projektech na závěr i natočili krátké informativní video. Setkání proběhlo 9.-10.4. v kapucínském klášteře v Kolíně. 

autorka: Eliška Křenová

Související články