Dialog 2030

Na platformě Young Caritas usilujeme o vybudování kvalitní sítě partnerů z řad zástupců občanského, veřejného i soukromého sektoru. Skrze vzájemnou spolupráci chceme aktivně přispívat k naplňování vybraných cílů udržitelného rozvoje i ke zvyšování dopadu neformálně vzdělávacích aktivit a celkovému rozkvětu aktivního občanství u mladých lidí. Jsme přesvědčení, že jedině spoluprací napříč celou společností lze dosáhnout viditelných výsledků.

Dialog 2030

Reagujeme na aktuální témata (Agenda 2030, zahraniční rozvojová spolupráce České republiky s hlubším zaměřením na cíle udržitelného rozvoje, partnerství, zapojení mladých lidí) rezonující nejen v Česku, ale i ve světe. Zaměřením se na konkrétní cíle zároveň vstupujeme do souladu s dlouhodobou činností Charity Česká republika.

nažíme se o Dialog napříč sektory. Naším cílem je vytvářet nové příležitosti pro mladé lidi, aby se mohli zapojit do aktivního občanství a přispívat k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Je pro nás důležité, aby se nová generace zapojovala do veřejného dění a aby šířili nutnost demokracie, úcty jeden k druhému a schopnosti domluvit se na kompromisu.

P1292927.00_01_17_15.Still007DSCF0046DSC04965

Pořádáme kulaté stoly se zástupci veřejného, občanského i soukromého sektoru. Uspořádali jsme konferenci 2030 v Litoměřicích s účastí více než 100 lidí, podpořili jsme Jilemnický lidskoprávní spolek v obnově mokřadu či v uspořádání lidskoprávního festivalu dokumentárních filmů Mnoho světů v Jilemnici. Pomohli sme také vznik nových nápadů v rámci Young Caritas Challenge.

Našim cílem je zesílit hlasy a dosah takových občanů, kterých se problematika vždy nějakým způsobem dotýká. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí, například prostřednictvím našich misí v Zambii, Gruzii a na dalších místech.

Věříme, že jedině spoluprací napříč společností lze dosáhnout viditelných výsledků.

Projekt „Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj" pro rok 2021 finančně podpořila Česká rozvojová agentura.   

youngcaritas_doplnkova_vertikalniCRA_sidlo_logo_akttvorime_budoucnost-01