Centrum Young Caritas

Centrum Young Caritas v Haštalské ulici v Praze je otevřeným a bezpečným prostorem, kde se každý může zapojit a rozvíjet. Je to místo adaptačně-integračních aktivit pro příchozí z Ukrajiny. Samozřejmostí je profesionální tým tvořený pedagogickými a sociálními pracovníky.

Centrum Young Caritas

Od začátku války na Ukrajině poskytujeme pestrou nabídku služeb uprchlíkům. Všechny naše aktuální akce najdete zde. Pokud není uvedeno jinak, aktivity se konají přímo v Centru v Haštalské 11 v Praze. 

З початком війни в Україні ми надаємо широкий спектр послуг тим, хто прибуває з України. Ви можете знайти всі наші поточні події тут. Якщо не вказано інше, усі заходи відбуваються безпосередньо в Центрі за адресою Haštalská 11 у Празі.

Klubovna/клуб


Pro koho / для кого:

pro školáky / для школярів

Kdy/коли:

Každý pracovní den od 13:30 do 17:30. / Кожен робочий день з 13:30 до 17:30.

Pomáhám dětem s domácími úkoly, doučujeme, tvoříme a hrajeme si. / Допомагаю дітям робити домашні завдання, займаємося, творимо, граємо.

1DC77DFA-3677-4845-A26A-A82DC4C45659MicrosoftTeams-image (49)MicrosoftTeams-image (50)MicrosoftTeams-image (51)

Výlety/поїздки

Pro koho / для кого: 

pro školáky / для школярів

Nejméně jednou za měsíc jezdíme na výlety do okolí Prahy, konkrétní termíny najdete zde. Snažíme se vždy zapojit také české děti z různých zájmových oddílů. / Принаймні раз на місяць ми їздимо в подорожі околицями Праги. Ми завжди намагаємося залучити чеських дітей з різних груп за інтересами.

6aab8db8-fa26-4bd6-a4e8-cdebd26dc8a3314413400_486966263465441_6005984402922042450_nMicrosoftTeams-image (47)MicrosoftTeams-image (48)

Akce pro děti i dospělé / Прогулянки для дітей та дорослих

Pro koho/для кого: 

Pro rodiče, děti, seniory, dospělé / Для батьків, дітей, пенсіонерів, дорослих

Slavíme společně ukrajinské i české Vánoce, Velikonoce nebo Halloween. Pořádáme kreativní dílny i komunitní setkání. / Ми разом святкуємо українське та чеське Різдво, Великдень чи Геловін. Організовуємо творчі майстерні та громадські зустрічі.

Kurzy češtiny / Курси чеської мови

Pro koho/для кого: 

Pro dospělé / Для дорослих

V současosti jsou všechny kurzy češtiny plně obsazeny. / Усі курси чеської мови наразі заповнені.

Služby pro dospělé / Послуги для дорослих

Nabízíme kariérní poradenství, terapeutické služby  i komunitní setkání. / Ми пропонуємо консультації з питань кар’єри, терапевтичні послуги та громадські зустрічі.

MicrosoftTeams-image (56)MicrosoftTeams-image (58)MicrosoftTeams-image (54)

Pro více informací nebo o aktivitách Centra Young Caritas, nás kontaktujte na centrum@charita.cz. / Щоб отримати додаткову інформацію або про діяльність Молодого Карітас-Центру, звертайтесь до нас за адресою centrum@charita.cz

  Logo_CMYK (1)Praha1_Zakladni-logo_CMYKLogo_MHMP