Young Caritas Praha

Na základě hesla „TVOŘÍME BUDOUCNOST" probouzíme v mladých lidech empatii, smysl pro sociální spravedlnost i solidaritu.

Young Caritas Praha

Snažíme se v mladých lidech probouzet zájem o dění okolo nich. Chceme je učit solidaritě, empatii, smyslu pro spolupráci, schopnouti dohodout se. Zároveň jim nabízíme možnosti, aby se mohli zapojovat do aktivního občanství a získávali k tomu nejen dovednosti, ale také příležitosti. Proto navazujeme spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, s veřejnými institucemi či soukromými firmami.

Naším cílem je, pomocí neformálně vzdělávacích metod, vychovat novou generaci solidárních, empatických a aktivních lidí. 

Kromě toho flexibilně reagujeme na aktuální výzvy, které nám přináší doba. Proto pomáháme uprchlíkům z válečných konfliktů, děláme poradenství pro pedagogy, které je zaměřené na aktuální témata a mnoho dalšího. 

Zapoj se!

Zapoj se!

Láká tě práce dobrovolníka nebo třeba stáž při studiu? Neváhej a připoj se k týmu Young Caritas! Pojď nám pomoci s projekty, které vzdělávají a v konečném důsledku pomáhají útvářet lepší společnost.

Více informací!

„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné,“ prohlásil kdysi John Fitzgerald Kennedy. Věříme, že podpora dětí a mládeže a posilování jejich vědomostních, sociálních a komunikačních dovedností přes netradiční metody neformálního vzdělávání mohou přispět k dalšímu rozvoji nejen dětí samotných, ale i celé občanské společnosti. A nejsme sami: Young Caritas je celoevropská platforma, k níž se svými aktivitami připojily již desítky evropských Charit. Jsme rádi, že i díky podpoře našich partnerů může mezi nimi být rovněž Charita Česká republika.“ 

 Jakub Líčka, generální sekretář Charity Česká republika 

Náš tým

Aktuality