Workshopy Young Caritas České Budějovice

Workshopy Young Caritas České Budějovice

Nabízíme unikátní a propracované workshopy pro základní a střední školy, na kterých žáky a studenty seznamujeme s důležitými hodnotami a společenskými tématy. V aktuálním repertoáru máme třeba workshop o vodě, chudobě a bohatství ve světě, o kulturních rozdílech a stereotypech, nově připravujeme také workshop o stáří nebo o Charitě.

Chudoba vs. bohatství

Workshop o chudobě

Je osamělý milionář bohatý? I na tuto otázku narazíme ve workshopu, který se věnuje světu bohatých a chudých. Za pomoci zážitkových aktivit cílíme na poznání různých pojetí chudoby kolem nás, vnímání důležitých lidských hodnot a budování solidarity a sociální spravedlnosti u mladých lidí.

  • Časová náročnost: 2 hodiny
  • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
  • Cíl: Představit dětem nebo studentům různé podoby charity, seznámit je s pojmem chudoba a skrze zážitkové metody jej zvnitřnit. Díky osobní zkušenosti s tématem studenti naruší svou „sociální bublinu“ a mohou v sobě poodhalit potenciál a odvahu ke konkrétní pomoci bližním – např. získají odhodlání pro dobrovolnickou práci.

Naše voda. Náš život.

Workshop o vodě

Čím je pro nás voda? Voda je základní a nezbytnou součástí Země i našich životů. Potřebujeme ji nejen k pití, vaření, umývání, praní, zavlažování, ale své využití má i v průmyslové výrobě. Ne všude je vody dostatek. Tento vzdělávací workshop vznikl ve spolupráci s vodárenskou společností Energie AG Bohemia.

  • Časová náročnost: 2 hodiny
  • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
  • Cíl: Žáci a studenti se zábavnou formou dozvědí, kde všude je voda v životě člověka potřebná, kolik procent Země je pokryto vodou, kolik lidí žije bez přístupu k pitné vodě, jak dlouho člověk přežije bez vody i kolik vody je potřeba na výrobu jednoho bavlněného trička. Workshop dává studentům prostor přemýšlet, jak mohou oni sami přispět k šetření s vodou.


Kontaktujte nás

Young Caritas České Budějovice
Kanovnická 404/18, České Budějovice 370 01
tel.: 
739 054 880
e-mail: youngcaritas@dchcb.charita.cz

Instagram      Facebook