Projektové dny Young Caritas České Budějovice

Projektové dny Young Caritas České Budějovice

Pro školy, neziskové organizace, spolky a další subjekty pracující s dětmi a mládeží organizujeme ve spolupráci s nejrůznějšími odborníky z praxe naučné besedy, tvůrčí dílny, dobrodružné výpravy či další aktivity věnované vybranému tématu – např. příroda, zvířata, ekologie, odvaha, pomoc potřebným apod. Podle přání a potřeb jsme schopni uzpůsobit a zdarma realizovat naučné aktivity pro věkovou kategorii od 6 do 18 let.

 
Zvíře jako parťák

Zvíře jako parťák

Zkušená zooterapeutka z Rodinného centra Rozárka dětem vyprávěla o chovu nejrůznějších druhů zvířat, i těch exotických, které často zachránila z rukou nezodpovědných chovatelů. Děti si mj. mohly pohladit živého papouška a nakrmit ho banánem či semínky.

 

 

 
Hipoterapie

Hipoterapie

Ve výběhu s koňmi pracovnice farmy organizace KONÍČEK, o. p. s., seznámila děti s tím, jak je třeba ke koni přistupovat a jak se o koně starat – děti si mohly vyzkoušet hřebelcování a sedlání, poté v sedle i léčebné impulsy ze hřbetu koně při vyjížďce v okolí statku.

 

 

 
sem v pohodě

Sem(x) v pohodě

Na setkání s mladou gynekoložkou se mohou dívky ve věku 11 až 15 let zeptat na všechno, co je zajímá. Povídání o změnách v ženském těle či o zahájení zdravého sexuálního života je doplněno poutavou prezentací, netradičními rekvizitami i příběhy z praxe v nemocnici.

 

 

 
Popletené pohádky

Popletené pohádky

Pracovnice Jihočeské vědecké knihovny si pro děti připravila zábavné a kreativní odpoledne zaměřené na podporu čtenářské gramotnost. Součástí je třeba pantomima, vnímání času či vyprávění příběhu podle obrázků.

 

 

 
Týden s hrdiny

Týden s hrdiny

Netradiční příměstský tábor s inspirativními hrdiny, ochránkyní přírody Jane Goodallovou, statečným Robinem Hoodem či oddaným samurajem, ukázal, že se bez ohledu na věk můžeme všichni stát hrdiny všedních dní.

 

 

 
Hrátky s keramikou

Hrátky s keramikou

Děti se pod vedením výtvarnice Jany Šonkové seznámily se základními technikami práce s keramickou hlínou a vytvořily  originální keramické anděly, kteří budou předáni dlouhodobě hospitalizovaným pacientům na oddělení následné péče českobudějovické nemocnice


Kontaktujte nás

Young Caritas České Budějovice
Kanovnická 404/18, České Budějovice 370 01
tel.: 
739 054 880
e-mail: youngcaritas@dchcb.charita.cz

Instagram      Facebook