Učíme se česky

V červenci se v Českých Budějovicích konal příměstský tábor pro ukrajinské děti. Dopoledne probíhala výuka českého jazyka a odpoledne aktivity Young Caritas. Jaký byl náš týden? 

Učíme se česky

1659509222491V třetím červencovém týdnu se v sídle Diecézní charity scházelo 12 dětí z Ukrajiny, které během letošního jara kvůli válce se svými blízkými opustily svou zemi. Poradna pro cizince a migranty spolu s Young Caritas pro ně připravila příměstský tábor zaměřený na intenzivní výuku češtiny. Každé dopoledne se děti spolu s lektorkou věnovaly procvičování českého jazyka a odpolední čas pak patřil hrám, tvoření a dalším odpočinkovým aktivitám.


1658404295585V pondělí jsme se seznámili, hráli různé zábavné hry a děti si začaly vyrábět prázdninový deníček. V úterý po obědě jsme navštívili stálou expozici Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Středeční horký den jsme strávili na stinném místě u brodu přes řeku Malši. Výuku češtiny tak děti mohly prokládat dováděním v chladné vodě. Všichni si to moc užili. Ve čtvrtek odpoledne se děti pobavily při několika soutěživých hrách a vyzkoušely si rýžovat český granát. Páteční dopolední jazyková lekce proběhla v parku Stromovka, kde si děti zahrály pátrací hru a na závěr výuky byly odměněny zmrzlinou. Po obědě si odpočinuly při sledování filmu v češtině. A později odpoledne nás navštívila paní Marie, která dětem přiblížila životní příběh Gevorga Avetisjana, aby je povzbudila k tomu, že i v cizí zemi je možné žít dobrý život.

Za tým Young Caritas České Budějovice
Lucie Kohoutová