S hendikepem nebo bez? V každém může dřímat umělec. Stačí mu pomoci…

Speciální projekt pro tříkrálové koledníky – fara v Ledenicích se v sobotu 25. února proměnila v tvořivou dílnu pro děti. Prostřednictvím dramatických a výtvarných aktivit si zde děti mohly prožít, jaké je to mít nějaký handicap. A naučily se také, jak lidem se znevýhodněním pomoci. Dá se malovat bez rukou? A co třeba poslepu? Dá! A jaká je to zábava!

S hendikepem nebo bez? V každém může dřímat umělec. Stačí mu pomoci…

Tvořilo a hrálo se celý den. Nejdřív jsme se ale potřebovali důkladně poznat. K tomu nám pomohly seznamovací hry, dramatické etudy i hry s využitím obrázkových karet. Tyto aktivity pak plynule přešly do společné tvorby velkoformátového obrazu. Každý maloval nějakou jeho část. Děti si při tom mohly také vyzkoušet, jaké je to tvořit s hendikepem. Třeba jako nevidomý nebo člověk s omezenou hybností končetin. Zároveň si vyzkoušely, jak takovým lidem pomáhat. Postupně se nám dařilo jednotlivé části obrazu propojovat. „Hlavním cílem našeho setkání bylo prohloubit v dětech schopnost empatie, a také to, aby si kromě radosti ze společné tvorby odnesly také zkušenost, že pomáhat druhým má smysl,“ doplňuje Lucie Kohoutová, koordinátorka Young Caritas v Českých Budějovicích.

Právě peníze z Tříkrálové sbírky často míří k lidem s nějakým druhem znevýhodnění, děti tak lépe porozuměly, jaký význam pro společnost tento projekt má.