Hrdinové v Českých Budějovicích

Hrdina mezi námi - v týdnu od 11. do 15. července proběhl v první z příměstských táborů, které jsme v Young Caritas pro děti připravili.

Hrdinové v Českých Budějovicích

1658310850468Patnáct dětí se v uplynulém týdnu vydalo na dobrodružnou plavbu, při níž navštívily pět ostrovů. Na každém z nich byl ukrytý jeden klíč potřebný k otevření zámku na truhle s pokladem. Pro získání klíče bylo vždy potřeba najít vhodný způsob pomoci obyvatelům ostrova, kteří z různých důvodů strádali. V pondělí děti navštívily ostrov smutných a opuštěných lidí a potěšily je obrázkem. V úterý zavítaly mezi chudé, pro které uspořádaly benefiční koncert. Ve středu se děti setkaly s chamtivými lidmi a zkusily jim vysvětlit, proč je dobré se dělit. Ve čtvrtek dopluly mezi nemocné, kterým vyrobily lék. V pátek vrcholila táborová hra a děti připluly na poslední ostrov. Nikdo tam však nežil, protože příroda na něm byla velmi zničená. Toto místo se děti pokusily probudit k životu výrobou barevných květin a sázením semínek. Hlavním úkolem posledního táborového dne bylo najít truhlu s pokladem, k níž děti získaly všechny potřebné klíče.

1658404295548Truhla byla nalezena, poklad byl spravedlivě rozdělen a Vy se možná ptáte, kde jsme zapomněli hrdinu. Ne, nezapomněli jsme na něj. Hrdinové nás provázeli každým dnem. Během poznávaní obyvatel jednotlivých ostrovů, děti odkrývaly nenápadná hrdinství obyčejných lidí, kteří nezištně pomáhají potřebným a zároveň hrdinství všech, kteří musí bojovat s nemocemi, opuštěností nebo chudobou.

Prožili jsem spolu s dětmi hezké dny plné obohacujících zážitků a zkušeností a všichni jsme poznali, že hrdinou je ten, kdo se nebojí nést těžkosti a s odvahou překonává překážky.

Za tým Young Caritas
Lucie Kohoutová