Young Caritas České Budějovice

Probouzíme v mladých lidech solidaritu a dáváme jim prostor tvořit a pracovat s respektem k sobě i druhým.

Young Caritas České Budějovice

Young Caritas při Diecézní charitě České Budějovice probouzí v mladých lidech solidaritu a dává jim prostor tvořit a pracovat s respektem k sobě i druhým. Naší vizí je zprostředkovat poslání Charity mladým lidem prostřednictvím vzdělávání, navazování kontaktů a vzájemného setkávání se.
Našimi stěžejními hodnotami jsou respekt, solidarita, spolupráce a kreativní přístup.

Na co se zaměřujeme

Na co se zaměřujeme

Prostřednictvím vzdělávacích workshopů a dalších aktivit seznamujeme děti a mládež s důležitými společenskými tématy a motivujeme je k dobrovolnictví, které jim dává prostor tvořit budoucnost.

#youngcaritas     #tvorimebudoucnost     #createfuture

Naše aktivity

„Myšlenka o Young Caritas vznikla při mé návštěvě v linecké Charitě, kde tento projekt funguje přes 20 let. Líbilo se mi, jak rakouští kolegové seznamují děti se sociálními tématy, jako jsou hlad, chudoba, chybějící domov, stáří a třeba i násilí, a současně je vedou k solidaritě, tedy aby pro druhé byli sami ochotni něco udělat.”

Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice

Náš tým

Aktuality

Naši partneři

Kontaktujte nás

Young Caritas České Budějovice
Kanovnická 404/18, České Budějovice 370 01
tel.:
737 163 475
e-mail: youngcaritas@dchcb.charita.cz

Instagram      Facebook