České Budějovice

Lucie Kohoutová

koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita České Budějovice

Facebook   Instagram

Mapa
Hradec Králové

Oxana Evsina 

koordinátorka Young Caritas
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Facebook

Mapa
Plzeň

Milena Sojková

projektová koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita Plzeň

Instagram    Facebok

Mapa
Praha

Petra Cmárová

koordinátorka Young Caritas
Charita Česká republika

Facebook Instagram

Mapa

Workshopy YC Plzeň

1. Dluhová past, zadluženost 

Kolik lidí je zadlužených? Co to znamená? Těmito otázkami se snažíme v dětech vzbudit zájem o téma zadluženosti obyvatel České republiky a vysvětlit, jak lze těmto problémům předejít.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Představit dětem či studentům téma dluhové pasti a zadluženosti, vzbudit v nich zájem o toto téma a vysvětlit, jak těmto problémům předejít.

2. Azylové domy

K čemu slouží a pro koho jsou určeny? Na případu konkrétní klientky dětem přibližujeme, co jsou azylové domy. Představujeme klientčin životní příběh a vyzdvihujeme důležitost respektu a empatie vůči ostatním lidem.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Vysvětlit dětem pojem azylový dům, nastínit, jak je důležité ostatní lidi neodsuzovat, a vzbudit v nich pochopení.

3. Domácí násilí

Jak rozpoznat domácí násilí? Jak mohu pomoci a na koho se mohu obrátit v případě, že se mi zdá, že někdo může být obětí domácího násilí? Dětem přibližujeme i takto nepopulární témata, předáváme jim důležité informace a seznamujeme je s dílčími kroky, jimiž zabezpečují sebe i okolí. 

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Přiblížit mládeži téma týrání, předat informace, kam se mohou obrátit, co dělat a jak pomoci druhým, když o ně mají obavy.

4. Pomoc v krizi

Co všechno obsahuje práce sociálního pracovníka? Prostřednictvím konkrétních životních příběhů děti seznamujeme s těmi, kteří denně pomáhají lidem v nelehkých situacích, a vzbuzujeme u nich zájem o pomoc a sociální cítění.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Vzbudit u dětí sociální cítění a zájem o oblast pomoci.

5. Poradna pro cizince

Jak vypadá den sociálního pracovníka, který působí v poradně pro cizince? Jakou pomoc cizincům nabízíme? Mohu pomoci i já?

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Seznámit mládež s poradnou pro cizince, vzbudit v nich zájem o dobrovolnictví v této oblasti.

6. Potravinová pomoc, potravinová banka

Zapojujete se do celorepublikových sbírek potravin? Ne? Tak po tomto workshopu budete vědět, proč se sbírka pořádá, komu je určena a jak jednoduché je aktivně k ní přispět!

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Probudit v dětech sociální cítění a zájem o oblast pomoci.

7. Péče o seniory

Jak probíhá den v domově seniorů? Mohu se i já zapojit do chodu domova? Jak potěšit klienty zařízení? Děti seznamujeme se zařízeními pro seniory v okolí a popisujeme tamní různorodou denní náplň.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Projevit u dětí zájem a sociální cítění v oblasti práce se seniory. Zaujmout je pro tuto práci a vzbudit v nich zájem o dobrovolnictví v této oblasti.

8. Humanitární pomoc a pomoc v zahraničí

Jaký je rozdíl mezi humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací? Spolu s pracovníkem Charity, který se věnuje adopci na dálku, poutavou formou procestujeme svět a seznámíme se s problémy rozvojových zemí, které Diecézní charita Plzeň podporuje.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Projevit u dětí zájem a sociální cítění v oblasti multikulturního poznávání a pomoci.

9. Job centrum

Hledáte brigádu, jenže nevíte, kde začít? Komu je Job centrum určeno a jak nám může pomoci? To vše se studenti dozvědí přímo od pracovníka Job centra, který nastíní problematiku nezaměstnanosti a zároveň se podělí o funkční postupy.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Přiblížit mládeži problematiku nezaměstnanosti.

10. Středisko sociální rehabilitace

U cílové skupiny osob usiluje SSR o jejich uplatnění na trhu práce. Pomáhá minimalizovat riziko sociálního vyloučení jednak prostřednictvím přímého zaměstnávání v pracovních programech projektu, jednak prostřednictvím socioterapeutické podpory. Jde zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik dovedností pro obnovení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Časová náročnost: 1 hodina
 • Cílová skupina: studenti základních škol, středních škol a víceletých gymnázií (max. 20–25 účastníků)
 • Cíl: Seznámení mládeže s pracovníkem střediska a jeho denní náplní.

11. Tříkrálová sbírka, nábor dobrovolníků

Workshop zaměřený na každoroční Tříkrálovou sbírku. Dětem představujeme dlouholetou tradici sbírky, její smysl a průběh, a zároveň nabízíme možnost se jí zúčastnit – a být tak součástí dobré věci.