České Budějovice

Václav Peltan

koordinátor Young Caritas
Diecézní charita České Budějovice

Facebook   Instagram

Mapa
Hradec Králové

Oxana Evsina 

koordinátorka Young Caritas
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Facebook

Mapa
Plzeň

Milena Sojková

projektová koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita Plzeň

Instagram    Facebok

Mapa
Praha

Petra Cmárová

koordinátorka Young Caritas
Charita Česká republika

Facebook Instagram

Mapa

Zdravověda v praxi

První pomoc, co dělat v nouzi, jak pečovat o zdraví a poslání profese zdravotníků, to vše bylo hlavní náplní květnových workshopů s Eliškou, studentkou Zdravotnického lycea. Děti si také prohlédly areál hradecké Fakultní nemocnice a vyrobily poděkování zdravotníkům za obětavou pomoc v době koronakrize.

Děti se prakticky učily, jak správně poskytnout první pomoc i v souvislosti s onemocněním covid-19. Zopakovaly si také interaktivní formou základní pojmy z anatomie lidského těla, lidské orgány a druhy úrazů. Zvládly i základní techniku obvazování a postup, jak ošetřit kterou ránu. Při návštěvě areálu hradecké Fakultní nemocnice si zmapovaly jednotlivá oddělení a také si připoměli linky pomoci. Ve finále vyrobily poděkování zdravotníkům za jejich obětavou péči v době pandemie.

Foto: archiv Young Caritas Hradec Králové