České Budějovice

Lucie Kohoutová

koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita České Budějovice

Facebook   Instagram

Mapa
Hradec Králové

Oxana Evsina 

koordinátorka Young Caritas
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Facebook

Mapa
Plzeň

Milena Sojková

projektová koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita Plzeň

Instagram    Facebok

Mapa
Praha

Petra Cmárová

koordinátorka Young Caritas
Charita Česká republika

Facebook Instagram

Mapa

MIND

Tříletý projekt MIND financovaný Evropskou komisí zapojující charitní organizace Caritas Austria (vedoucí projektu), Caritas Bavaria (Německo), Caritas Bulgaria, Charita Česká republika, Cordaid (Caritas Netherlands), Caritas Europa, Caritas International Belgium, Caritas Italy, Caritas Portugal, Slovenská katolícka charita, Caritas Slovenia a Caritas Sweden usiloval o rozšíření povědomí veřejnosti o rozvojových otázkách, stejně jako o zvýšení celkové podpory rozvojového vzdělávání v Evropské unii.

MIND

Projekt přispívající k pozitivnímu pohledu a aktivní účasti evropské společnosti v rozvojových otázkách, zároveň k rozptylování obav či předsudků usiloval o rozšíření prostoru náležícího setkávání lidí. Domníváme se, že jedině tak mohou lidé lépe porozumět vazbám spojujícím migraci s udržitelným rozvojem a uvědomit si, že odpovědí na vyvstalé problémy může být lidskost, důstojnost či respekt.

Naše advokační a kampaňové aktivity přispěly k:

  
1) lepšímu veřejnému porozumění vztahu mezi všeobecným udržitelným rozvojem a migrací, jeho roli v EU i rozvojových zemích a roli EU v rozvojové spolupráci (uvnitř i napříč 11 členskými státy EU), 
  
2) tomu, že státní orgány, organizace občanské společnosti, jednotlivci a další (potenciální) rozvojoví aktéři se více zapojí do řešení příčin migrace a budou podporovat migranty a uprchlíky jako aktéry rozvoje (uvnitř i napříč 11 členskými státy EU). 
  
Svými aktivitami a kampaněmi v rámci projektu jsme oslovovovali občanskou společnost, politické činitele, média, soukromý sektor a další aktéry. Pokusili jsme se „přeložit“ složité téma rozvoje a migrace do srozumitelné řeči a vysvětlovat je na základě osobních zkušeností. 
  
„Neexistují žádné hranice nebo bariéry, politické ani společenské, za nimiž bychom se mohli skrýt, ještě méně prostoru je pro globalizaci lhostejnosti.“ 

Chcete se dozvědět, jak mohou mladí lidé ovlivňovat své okolí? Přečtěte si naší příročku o advokacii!

Youth advocacy toolkit.pdf