České Budějovice

Václav Peltan

koordinátor Young Caritas
Diecézní charita České Budějovice

Facebook   Instagram

Mapa
Hradec Králové

Oxana Evsina 

koordinátorka Young Caritas
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Facebook

Mapa
Plzeň

Milena Sojková

projektová koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita Plzeň

Instagram    Facebok

Mapa
Praha

Petra Špiková

koordinátorka Young Caritas
Charita Česká republika

Facebook Instagram

Mapa

Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj

Na platformě Young Caritas vytváříme partnerství soukromého, veřejného a občanského sektoru. Chceme přispívat k naplňování tří Cílů udržitelného rozvoje, "Zdraví a kvalitní život, "Klimatická opatření" a "Méně nerovností". Jsme přesvědčení, že jedině spoluprací napříč celou společností lze dosáhnout viditelných výsledků.

Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj

Naším cílem je vybudovat kvalitní síť partnerů z řad zástupců občanského, veřejného a soukromého sektoru na platformě Young Caritas. Skrze vzájemnou spolupráci chceme aktivně přispívat k naplňování vybraných Cílů udržitelného rozvoje, ke zvyšování dopadu neformálně vzdělávacích aktivit a rozvoji aktivního občanství mladých lidí.

Reagujeme na aktuální témata, která stále více rezonují nejen v Česku, ale i ve světě. Těmi jsou Agenda 2030, zahraniční rozvojová spolupráce České republiky s hlubším zaměřením na Cíle udržitelného rozvoje, partnerství a zapojení mladých lidí. V projektu jsme se zaměřili na konkrétní Cíle, které korespondují s dlouhodobou činností Charity Česká republika a její platformy Young Caritas – "Zdraví a kvalitní život", "Klimatická opatření" a "Méně nerovností". 

Projekt je rozdělený do tří fází, přičemž každá se věnuje jednomu Cíli udržitelného rozvoje. Od května do června se soustředíme na "Zdraví a kvalitní život", ve kterém se zaměřujeme na duševní zdraví a s ním spojená témata jako je destigmatizace či tabu. Pomocí kampaně "Mluvíme o duši" chceme přesvědčit především mladé lidi, že mluvit o duševním zdraví je naprosto normální a že na své problémy nemusí být člověk nutně sám. 

OSN-3OSN-13OSN-10

Druhým tématem, kterému se budeme věnovat od července až do srpna, jsou "Klimatická opatření". V této oblasti se naše pozornost upne na problémy se suchem a živelnými katastrofami způsobenými především klimatickými změnami. S pomocí organizací i odborníků, kteří se této tématice věnují, chceme ukázat na faktické souvislosti v oblasti klamatických změn. 

Posledním tématem bude "Méně nerovností". V této oblasti, budeme mluvit o migraci a globálních souvztažnostech. Jako součást kampaně plánujeme zapojení do festivalu "Mnoho světů", kde proběhnou rúzné diskuse, promítání filmů i výstava fotografií. Akce se uskuteční na přelomu září a října v Jilemnici. Podpoříme tím lokální aktivitu mladých lidí. 

Na každém tématu budeme spolupracovat s lidmi z neziskového sektoru i z řad veřejnosti, kterých se problematika nějakým způsobem dotýká. Naším cílem je zesílit jejich hlas a dosah. Plánujeme panelové diskuse, rozhovory se známými i neznámými osobnostmi i vydávání edukativních materiálů. Ukazovat chceme na souvislosti s těmito tématy u nás i v zahraničí, především prostřednictvím misí Charity Česká republika v Zambii, Gruzii, Iráku či Mongolsku. Hodláme dát mladým lidem příležitost, aby se zapojili do aktivního naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Podporu hledáme i ve veřejném a soukromém sektoru.

Věříme, že jedině spoluprací napříč společností lze dosáhnout viditelných výsledků.

Projekt "Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj" pro rok 2021 finančně podpořila Česká rozvojová agentura.   

youngcaritas_doplnkova_vertikalniCRA_sidlo_logo_akttvorime_budoucnost-01