České Budějovice

Lucie Kohoutová

koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita České Budějovice

Facebook   Instagram

Mapa
Hradec Králové

Oxana Evsina 

koordinátorka Young Caritas
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Facebook

Mapa
Plzeň

Milena Sojková

projektová koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita Plzeň

Instagram    Facebok

Mapa
Praha

Petra Cmárová

koordinátorka Young Caritas
Charita Česká republika

Facebook Instagram

Mapa

Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj

Na platformě Young Caritas usilujeme o vybudování kvalitní sítě partnerů z řad zástupců občanského, veřejného i soukromého sektoru. Skrze vzájemnou spolupráci chceme aktivně přispívat k naplňování vybraných cílů udržitelného rozvoje (Zdraví a kvalitní život, Klimatická opatření, Méně nerovnosti) i ke zvyšování dopadu neformálně vzdělávacích aktivit a celkovému rozkvětu aktivního občanství u mladých lidí. Jsme přesvědčení, že jedině spoluprací napříč celou společností lze dosáhnout viditelných výsledků.

Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj

Reagujeme na aktuální témata (Agenda 2030, zahraniční rozvojová spolupráce České republiky s hlubším zaměřením na cíle udržitelného rozvoje, partnerství, zapojení mladých lidí) rezonující nejen v Česku, ale i ve světe. Zaměřením se na konkrétní cíle zároveň vstupujeme do souladu s dlouhodobou činností Charity Česká republika.

Celý projekt je na základě cílů udržitelného rozvoje rozčleněn do tří fází. Od května do června se věnujeme zdraví a kvalitnímu životu. V této fázi se soustředíme především na duševní zdraví i s ním spojená témata, jako je destigmatizace či tabu. Pomocí kampaně nazvané Mluvíme o duši přesvědčujeme mladé lidi, že mluvit o duševním zdraví je zcela běžné a že na své vlastní problémy nemusí být člověk sám.

OSN-3OSN-13OSN-10

Období od července do srpna je věnováno druhému z našich tří témat, sice klimatickým opatřením. V závislosti na této problematice řešíme problémy sucha i živelných katastrof způsobených právě klimatickými změnami. S odhalováním těchto faktických souvislostí nám napomáhají i zasvěcení odborníci.

V rámci třetího a posledního z našich témat (méně nerovnosti) hovoříme o globálních souvislostech. Jako součást této kampaně plánujeme zapojení do festivalu nazvaného Mnoho světů. Kromě zajímavých diskuzí se zde můžete těšit také na promítání filmů osvětlujících naši problematiku či na unikátní výstavu fotografií. Akce se uskuteční na přelomu září a října v Jilemnici. Celou událostí současně podpoříme i lokální aktivitu mladých lidí.

Na každém z témat se kromě lidí z neziskového sektoru podílí i lidé z řad veřejnosti. Našim cílem je zesílit hlasy a dosah takových občanů, kterých se problematika vždy nějakým způsobem dotýká. Vedle panelových diskusí a rozhovorů se známými i neznámými osobnostmi plánujeme rovněž vydávání edukativních materiálů. Upozorněním na mise Charity Česká republika v Zambii, Gruzii, Iráku či v Mongolsku chceme poukázat na domácí a zahraniční propojenost těchto témat.

Věříme, že jedině spoluprací napříč společností lze dosáhnout viditelných výsledků.

Projekt „Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj" pro rok 2021 finančně podpořila Česká rozvojová agentura.   

youngcaritas_doplnkova_vertikalniCRA_sidlo_logo_akttvorime_budoucnost-01