České Budějovice

Veronika Zvánovcová

koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita České Budějovice

Facebook   Instagram

Mapa
Hradec Králové

Oxana Evsina 

koordinátorka Young Caritas
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Facebook

Mapa
Plzeň

Eva Karasová

projektová koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita Plzeň

Instagram    Facebok

Mapa
Praha

Petra Špiková

koordinátorka Young Caritas
Charita Česká republika

Facebook Instagram

Mapa

C.I.T.Y.

Společná iniciativa mládeže pro udržitelný rozvoj Projekt C.I.T.Y. má za cíl aktivní zapojení mladých lidí do dění kolem nich. Na lokální a v konečném důsledku i na globální úrovni.

C.I.T.Y.

Do projektu zapojíme dvě skupiny mladých lidí. První skupinou budou tzv.  Young Counsellors, což jsou členi mládežnických parlamentů či zastupitelstev mladých ve věku 15 - 18 let. Druhou skupinou budou Young Leaders, která bude složena z mladých lidí, studentů či členů mládežnických organizací ve věku 18- 
26 let, kteří mají zájem o práci s mládeží a zajímají se o téma udržitelného rozvoje. 
  
V průběhu 15 měsíců se tyto dvě skupiny mladých lidí seznámí, formou různých aktivit a vlastní iniciativy, s konceptem projektového a grantového managementu, přípravou a realizací akcí pro veřejnost. Mohou si zdokonalit své komunikační dovednosti a prezenční schopnosti, mimo jiné díky vzdělávacím a komunikačním metodám využívaných v komerčním sektoru, které ihned mohou využít v diskuzi, argumentaci a prosazování zájmů ve svém městě či obci.  
  
Na příkladech dobré praxe budou schopni demonstrovat řešení dané problematiky. Ve shrnutí, budou schopni měnit nebo se do jisté míry zapříčinit o změny v jejich městě, znát oprávněné osoby, cesty a způsoby, jak zvýšit povědomí o udržitelném rozvoji a ovlivnit to, že jejich hlas a slova dalších mladých budou vyslyšena, brána vážně a přispějí ke změně, kterou si přejí. 
  
Hlavní aktivity projektu měly původně probíhat v průběhu roku 2020. Kvůli současné pandemii onemocnění Covid 19 a s ní spojenými opatřeními jsme však museli přistoupit k odkladu realizace projektu až do roku 2021.  
  
Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+