České Budějovice

Lucie Kohoutová

koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita České Budějovice

Facebook   Instagram

Mapa
Hradec Králové

Oxana Evsina 

koordinátorka Young Caritas
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Facebook

Mapa
Plzeň

Milena Sojková

projektová koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita Plzeň

Instagram    Facebok

Mapa
Praha

Petra Cmárová

koordinátorka Young Caritas
Charita Česká republika

Facebook Instagram

Mapa

Young Caritas České Budějovice

Probouzíme v mladých lidech solidaritu a dáváme jim prostor tvořit a pracovat s respektem k sobě i druhým.

Young Caritas České Budějovice

Young Caritas při Diecézní charitě České Budějovice probouzí v mladých lidech solidaritu a dává jim prostor tvořit a pracovat s respektem k sobě i druhým. Naší vizí je zprostředkovat poslání Charity mladým lidem prostřednictvím vzdělávání, navazování kontaktů a vzájemného setkávání se.
Našimi stěžejními hodnotami jsou respekt, solidarita, spolupráce a kreativní přístup.

Na co se zaměřujeme

Na co se zaměřujeme

Prostřednictvím vzdělávacích workshopů a dalších aktivit seznamujeme děti a mládež s důležitými společenskými tématy a motivujeme je k dobrovolnictví, které jim dává prostor tvořit budoucnost.

#youngcaritas     #tvorimebudoucnost     #createfuture

Naše aktivity

„Myšlenka o Young Caritas vznikla při mé návštěvě v linecké Charitě, kde tento projekt funguje přes 20 let. Líbilo se mi, jak rakouští kolegové seznamují děti se sociálními tématy, jako jsou hlad, chudoba, chybějící domov, stáří a třeba i násilí, a současně je vedou k solidaritě, tedy aby pro druhé byli sami ochotni něco udělat.”

Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice

Náš tým

Aktuality

Naši partneři

Kontaktujte nás

Young Caritas České Budějovice
Kanovnická 404/18, České Budějovice 370 01
tel.:
739 054 880, 737 163 475
e-mail: youngcaritas@dchcb.charita.cz

Instagram      Facebook