České Budějovice

Václav Peltan

koordinátor Young Caritas
Diecézní charita České Budějovice

Facebook   Instagram

Mapa
Hradec Králové

Oxana Evsina 

koordinátorka Young Caritas
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Facebook

Mapa
Plzeň

Eva Karasová

projektová koordinátorka Young Caritas
Diecézní charita Plzeň

Instagram    Facebok

Mapa
Praha

Petra Špiková

koordinátorka Young Caritas
Charita Česká republika

Facebook Instagram

Mapa

Akademie Young Caritas

Akademie Young Caritas přináší pedagogům možnost zavádět do výuky sociální témata zábavnou formou. Její ambicí je vývoj ucelené metodické podpory pro školy, která bude vznikat ve spolupráci odborníků na sociální témata, pedagogů, vedení škol i rodičů.

Akademie Young Caritas

Charita Česká republika a Young Caritas nabízí učitelům a dalším pracovníkům ve vzdělávání podporu při začleňování témat spojených s udržitelným rozvojem. Tím přispívají ke zvyšování nejen sociální a hodnotové gramotnosti žáků. Pomáhají při rozvoji kompetencí žáků směrem k oboustrannému respektu, ohleduplnosti k jiným lidem a jejich hodnotám a zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů. 

Co je Akademie Young Caritas? 

Jedná se především o cyklus vzdělávacích seminářů, tvorbu metodických podkladů a dalších výukových materiálů a organizování workshopů a Živých knihoven na školách. 

•    Akademie Young Caritas je škola budoucnosti, kde jsou žáci pevně hodnotově ukotveni, jsou citliví k sociálním odlišnostem. Jsou připraveni iniciovat a vést dialog podporující udržitelný rozvoj v jejich třídě, škole a jejím okolí. 

•    Akademie Young Caritas přispívá k naplnění Cílů udržitelného rozvoje a připravuje své žáky na výzvy, které současný svět přináší. 

•    Akademie Young Caritas srozumitelně, citlivě a v souvislostech představuje principy sociálního pilíře udržitelného rozvoje. 

Chcete, aby se vaše škola profilovala směrem k udržitelnému rozvoji? Chcete do své výuky začlenit více moderních vzdělávacích metod? Chcete rozvinout u svých žáků sociální a personální kompetence a aktivně pracovat s metodami hodnotového vzdělávání? 

Abychom k udržitelnosti skutečně směřovali, její podstatná role by pak měla spočívat v tom, aby škola kromě informací v souvislostech poskytovala též nástroje, jak se žáci, pedagogové, ale i širší komunita školy mohou o udržitelnost zasazovat. 

Akademie_zapojeni
Jaké metody vám Akademie Young Caritas přinese do vaší školy?

Metody 

Jak to celé bude probíhat? 

Akademie_casova osa
 
-    V září vytipujeme učitele vaší školy, kteří by měli zájem se na Akademii podílet včetně jednoho školního koordinátora
-    Zeptáme se vás, jak bychom program Akademie mohli co nejvíce přizpůsobit vašim skutečným potřebám a najdeme společně cestu, na co se během Akademie chcete zaměřit. Na základě vaší zpětné vazby pak naši metodici zpracují kompletní metodiku. 
-    Díky spolupráci s mentory, kteří vaše pedagogy a žáky budou provázet celým programem, zaměření ušijeme skutečně na míru vaší škole, přitom zachováme jednoduché principy společného vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů ze všech zapojených škol
-    V prosinci proběhne první z 5 společných celodenních seminářů, kde si všichni zúčastnění učitelé, ale třeba i další pracovníci školy vyzkouší, jaké je to zasednout ke kulatému stolu a posunout budoucnost výuky, školního projektu nebo celé vize školy o mílové kroky dál! Celou metodu a nástroje pak budou moci vyzkoušet s vlastní třídou nebo školním kolektivem na půdě vlastní školy. Další semináře proběhnou od ledna do září následujícího roku.
-    Díky spolupráci se zkušenými metodiky a pedagogy budou vyvinuty unikátní výukové materiály, včetně online nástrojů, které doplní naše živé knihovny. 
-    Naši lektoři a mentoři vás podpoří při použití metodiky ve vaší výuce nebo v mimoškolních aktivitách. 
„Velkou pestrost pohledů na různé sociální problémy skrze osobní setkávání a příběhy přináší Živá knihovna. Ta umožňuje seznámit se s příběhy „živých knih“ – lidí, kteří jsou nositeli určité odlišnosti a o kterých tak jejich okolí mívá různé představy, které nezřídka brání vstoupit do dialogu a lépe se poznat.“

Proč spolupracovat s námi? 

-    Zkušenosti - dokončená metodika pro výuku o náboženství 
-    Zdarma díky projektu OP PPR 
-    Odměna pro školního koordinátora projektu 
-    Program přizpůsobený na míru potřebám jednotlivých pedagogů v souladu s vizí školy

První setkání se uskuteční online 22. září od 16.00. 


Pokud se vám termín nehodí, vymyslíme společně jiný.

Máte zájem? Vyplňte nám nezávazný formulář.